martes, 27 de enero de 2015

Unha protesta de mulleres pontevedresas.

Cada vez máis están saíndo á luz accións de protesta  e resistencia que tiveron lugar xa nos primeiros anos do franquismo; días pasados tivemos o pracer de asistir a unha interesantísima charla da historiadora Ana Cabana titulada: Mulleres diante. A protesta social nas primeiras décadas do franquismo na provincia de Pontevedra dende a perspectiva de xénero. Esta charla foi unha das actividades que está levando a cabo a concellería de patrimonio histórico do concello pontevedrés dentro da programación sobre a memoria das mulleres.
    Nesta entrada trataremos un caso no que foron protagonistas mulleres pontevedresas no ano 1948.
    Nos chamados anos da fame, singularmente na década dos corenta, a Fiscalía de Taxas cebouse na persecución de persoas, principalmente mulleres, que vendían ou mercaban fariña, patacas, aceite... no chamado “mercado negro”. Era unha actividade de subsistencia mediante un  clandestino mercado paralelo, que sorteaba a escaseza de certos produtos e tamén servía para obter algún beneficio fóra dos prezos oficiais marcados polas autoridades.
    A Fiscalía de Taxas creouse pola lei de taxas do 30 de setembro de 1940 e foi un dos instrumentos encargados de regular o mercado de produtos de primeira necesidade e de investigar e sancionar as infraccións a dita lei. Podía impoñer multas, decomisar mercancías ou clausurar establecementos. Era un dos corpos represores máis temidos nun momento no que actividades consideradas máis graves, como o acaparamento ou a elevación abusiva dos prezos, eran competencia da xurisdición militar con penas que, nos casos máis graves nos que se realizasen con “ánimo de perturbar la economía nacional”, podían ser de reclusión maior ou morte.
    As sancións económicas impostas eran moi numerosas e as sancionadas eran, na maioría dos casos, mulleres; tratábase da persecución do "pequeno estraperlo" pois os negocios do "gran estraperlo", con altísimos beneficios, estaba nas mans de influentes persoas do réxime. Membros da Fiscalía de Taxas e doutros organismos oficiais non foron alleos a prácticas corruptas relacionadas co abastecemento.
    Nesta fase autárquica e dirixista da economía do réxime, o control gobernamental sobre  a produción, almacenamento e comercio de mercancías, singularmente de alimentos, era total. A xeito de exemplo, o 15 de xuño de 1948 un bando da alcaldía pontevedresa  abría un prazo para a declaración da superficie sementada de patacas e legumes “por pequeña que ella sea”; o incumprimento da orde sería considerado como ocultación e os infractores postos a disposición da tan nomeada Fiscalía de Taxas. O 27 de dito mes recórdase aos labradores a obriga de entregar os excedentes de patacas das súas colleitas.
    Neste marco, no mes de maio de 1948, ten lugar na praza de abastos unha protesta de mulleres pontevedresas que da lugar a unha serie de incidentes coa Fiscalía de Taxas. Estes incidentes, como era propio na época, non aparecen nos xornais e pasarían desapercibidos de non ser  polo que contamos a continuación.

 Ás seis da mañá do 10 de xuño, un grupo de policías efectúa un rexistro nun alboio de Marcón e incauta unha multicopista. A máquina estaba dentro dunha caixa de madeira enterrada no chan, protexida por unha lona para evitar a humidade. O cura da parroquia tivo que madrugar aquel día pois aparece como unha das testemuñas do rexistro; esta actuación policial enmarcábase nas operacións de desarticulación da organización pontevedresa do partido comunista.
    Colocado na multicopista aparece un cliché que se corresponde cunhas follas que se distribuíron con motivo dos incidentes relatados; nesta folla o partido comunista recoñece o valor das mulleres pontevedresas e sinala a necesidade de dar maior amplitude a estas accións. Copiamos na súa totalidade o escrito respectando a redacción e ortografía orixinais:

MUJERES PONTEVEDRESAS
Con vuestra valerosa acción del día 14 contra los esbirros de la fiscalia habeis asestado un rudo golpe a la pandilla de asesinos y ladrones que han sembrado la ruina y la desesperación en los hogares españoles. Habeis logrado una brillante victoria, exponente de la fuerza del pueblo, que augura futuras y mas felices empresas.
Ese es el camino, valerosas mujeres. Pero, aún significando mucho, no es suficiente, ES PRECISO DAR A LA PROTESTA UNA MAYOR AMPLITUD; ES NECESARIO SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, ORGANIZAR MANIFESTACIONES EXIGIENDO SE DEN SATISFACON (sic) A LAS DEMANDAS DE TODO EL PUEBLO y no solo a las de una  determinada clase o sector. Bien está que se defiendan los intereses de cualquier sector del pueblo frente a los verdugos franquistas, pero teniendo siempre presente los intereses de las demas clases que gimen bajo la tirania franquista.
Marchando unidos, se multiplica la fuerza del pueblo en el momento de plantear ante las autoridades falangistas las reivindicaciones populares. Las probabilidades de victoria son asi infinitamente mayores. Con ello dareis un paso para restablecer la REPUBLICA en nuestra querida Patria que volvera a traer a nuestros hogares la paz el bienestar y la abundancia que nos fueron arrebatados por los traidores fascistas sublevados en 1936 al servicio de extranjero.
Mujeres pontevedresas: Exigid el Mercado Libre. Reclamar el aumento de racionamiento. Protestar energicamente contra los intolerables abusos de los esbirros de Franco. Impedid con buestra (sic) acción que continue la obra vandalica de los espoliadores (sic) del pueblo que venden nuestra Patria a los capitalistas estrajeros (sic). La República y España. ADELANTE MUJERES PONTEVEDRESAS.
El Comité Local del Partido Comunista de España.
    A través de diversos testemuños podemos saber quen foi o redactor do escrito: o mestre e militante comunista Carlos Crespo Alfaya.  El era unha das persoas encargadas de recoller información sobre actos de protesta pública contra o réxime para publicalo na prensa clandestina, principalmente Mundo Obrero. Neste caso, ademais da redacción, encargouse de elaborar o cliché e entregalo ao responsable da multicopista. Sirva esta entrada de lembranza para Carlos Crespo Alfaya, os que o coñecimos terémolo sempre no grupo dos bos e xenerosos.
Imaxe: Cupóns de racionamento.

miércoles, 21 de enero de 2015

A muller e as eleccións en Nuevo Heraldo.

A  participación das mulleres na vida pública incrementouse durante a 2ª República; pouco a pouco incorporáronse a ámbitos nos que a súa presencia era mínima. Este era o caso do xornalismo, sobre todo no de tipo político, no que era difícil atopar artigos asinados por mulleres. Por iso parece interesante reproducir hoxe aquí varios parágrafos dun artigo aparecido na portada do semanario republicano Nuevo Heraldo do 2 de marzo de 1935. Este xornal publicábase na vila de A Guarda. O título era: Impresiones femeninas. Las mujeres ante su deber político e estaba asinado por María del Carmen , de quen non coñezo máis datos e ignoro se se trata dun pseudónimo.  Sexa muller a autora ou sexa home agochado tras un nome de muller, trátase dun artigo moi interesante porque nos fala da mensaxe que se quere facer chegar ao electorado feminino sobre o papel da muller  na vida política e nas futuras citas electorais. En todo o artigo translúcese a consideración do gran papel que tiveron as mulleres de cara á vitoria electoral das dereitas nas eleccións de 1933 e trátase de evitar que volva a suceder.
    Comeza facendo referencia a unhas próximas eleccións nas que ás mulleres, por segunda vez, se lles presentará “el caso de conciencia de orientar la marcha de la política nacional. Y en el modo de interpretarlo dará o quitará la razón a los detractores del voto femenino” pois correspóndenlle ás mulleres comparar e reflexionar sobre a conduta e os feitos dos gobernantes nos últimos anos.
 ¿Qué dicen a nuestro corazón de mujer, de madre, de compañera? Pues si, como afirmó Michelet, la mujer es un barómetro, sólo por las relaciones de su corazón podrá conocer a los defensores de los intereses del pueblo. ¿Los conocimos aquí? Antes es de creer que una vez más las mujeres sufrieron error al suponer que los que durante siglos fueron azote del pobre, podían ser otra cosa que explotadores sin caridad. Ahora mismo contemplamos el espectáculo de dolor que ofrecen los hogares proletarios, a los que se va despojando de las modestas conquistas obtenidas en un “14 de abril”... [...] Nosotras debemos esa justicia a quienes dan su cuerpo al trabajo y su espíritu a una vida superior, moral y material para todo el mundo. Humana y firme aspiración que sus enemigos tradicionales ahogan bajo la consigna de “orden y paz social”; es decir, orden abajo y desorden arriba, en las esferas superiores del mundo social. ¡Cruel sarcasmo!. Mujeres de España: libertaos de ese fanatismo (no religión) que esclaviza vuestra voluntad y os lleva a dar vuestros sufragios a quienes incumplen los mandamientos de una doctrina que ellos mismos sepultaron tiempo ha, bajo el lujo de sus templos. Mientras en ellos destacó siempre la ambición y orgullo de dominio, el pueblo en absoluta miseria e ignorancia, aprendía que la vida era un valle de lágrimas que nadie tenía interés en dulcificar. Si ese amor a la patria de que tanto blasonan fuese cierto, sería amor al pueblo – no hay patria sin pueblo -  y esa realidad nos mostraría al menos la sinceridad de su fe. Pero solo les interesaba el pueblo como cantera de roca viva, como fuerza de explotación sometida a la caprichosa voluntad del mando tradicional y autoritario: religión, familia, propiedad... Y allá, en el fondo, unas masas depauperadas y sometidas, que viven como pueden de lo que queda. A pesar de lo cual el pueblo es lo único que hay aquí con verdadero valor de trabajo, sacrificio y humanidad perdurable. El es el tesoro espiritual de magníficas posibilidades, que un día brillarán al sol en hechos ingentes y grandes debidos a la tenacidad heroica de ese aliento que lleva en sus entrañas, con el cual va forjando reciamente el mañana. Mujeres: desead y luchad por hacer efectiva en nuestra nación aquella frase de Zorrilla: Quiero un pueblo noble y brabo (sic) – que trabaje porque debe – no porque en el trabajo lleve-  el yugo vil del esclavo.