domingo, 27 de enero de 2019

Sindicalistas de Vigo (1)

A causa 711/36 contra os procesados José Caldas Iglesias, Antonio Carballo Vázquez e Julio Vilaboa Villar, presos no cárcere de Vigo, así como contra dezaoito máis declarados en rebeldía, contén unida unha peza separada da 142/36; nesta peza separada aparece interesante información sobre o xuízo seguido contra os concelleiros vigueses Caldas (socialista) e Carballo (Izquierda Republicana), así como unha relación de informes, confeccionados polo capitán da Guardia Civil Joaquín Teresa, que conteñen listados de dirixentes de diversos sindicatos vigueses. As comunicacións están datadas en decembro de 1936 e, á marxe, hai anotacións manuscritas sobre a detención, toma de declaración ou fusilamento dalgúns dos integrantes.
No xuízo, celebrado o 12 de abril de 1937, o fiscal, alférez honorífico Alejandro García Ballesteros, no seu alegato contra a intervención do defensor (capitán Fabián de Caso) – a quen gaba por defender de xeito “brillantísimo” a quen, de ter triunfado, houberan esnaquizado a institución castrense - efectúa unha serie de consideracións sobre a masonería e o sindicalismo. Afirma que a masonería 
secta judaica, extendida en casi todos los países del Mundo, aunque por desgracia llegó a arraigar en algunas Instituciones de nuestra Patria tales como la Magistratura, etc, no llegó a introducirse en la Iglesia, la cual por medio de la Compañía de Jesús, fué en nuestra Patria el dique que se opuso a dicha organización secreta y por ello sufrió tantas persecuciones y su expulsión de nuestra España.

         En canto ao sindicalismo, referíndose á militancia de Caldas, considera que “su significación sindical es más que suficiente para considerarlo como elemento peligroso y disolvente para la Sociedad”.
        José Caldas e Antonio Carballo foron condenados a morte e executados o 12 de maio de 1937.
        A continuación ofrecemos unha primeira entrega (terá continuidade na próxima entrada) cos listados referidos anteriormente:

Sociedad de Pintores albañiles.
Presidente: José Madalena.(sic)
Vicepresidente: Anacleto Gallego.
Secretario: Alfredo López.
Vicesecretario: Manuel Acuña.
Contador: Manuel Comesaña.
Vicecontador: Mario Davila.
Depositario: Antonio Abeleira.
Vogais: José Barbeito, Álvaro Viéitez.

Sociedad de obreros gasistas, electricistas y similares.
Presidente: Manuel Fernández Collazo. (declaró)
Secretario: Félix Hernández García.
Contador: Juan Bautista Redondo.
Tesoureiro: Emilio Rodríguez.
Vicesecretario: Ricardo del Amparo.
Vogais: Manuel Campos Méndez, Enrique Mora.

Sociedad de obreros y construcción naval.
Presidente: Jesús Cordeiro Pazo. (declaró).
Vicepresidente: Cándido Reiríz.
Secretario: Guillermo Barreiro.
Vicesecretario: Rafael Farallo.
Contador: Enrique Bao.
Depositario: Antonio Paredes.

Sociedad sindicato tranviario de Vigo a Ramallosa.
Presidente: Marcelino López. (declaró).
Secretario: Eloy Pereira. (muerto por la fuerza pública).
Tesoureiro/contador: José Andrez (?)
Vogal de movemento: José Cabreira.
Vogal de vía e obras: Emilio Giráldez.
Vogal de estación e subcentrais: Manuel Rincón.
Vogal de oficinas: Humberto Solleiro.
Delegado de liña: Ramiro Vieira.
Sociedad de obreros panaderos y sus similares.
Presidente: Agapito Vidal Vilas. (declaró).
Vicepresidente: José Lameiro Vázquez.
Secretario: Antonio Míllara Rodríguez.
Vicesecretario: Jesús Méndez Míguez.
Contador: Francisco González Núñez.
Depositario: Joaquín Fernández Iglesias.
Delegado de turnos: José Ramón Martínez.

Sindicato de tranviarios.
Presidente: Ángel Rúa Cabañas.
Vicepresidente: Alejandro del Río Álvarez
Secretario: Jacobo Barreiro Pereira.
Vicesecretario: Francisco Comesaña Salgado.
Contador: Antonio Pérez Fernández.
Depositario: José Rodríguez Cea.

Federación de Trabajadores de Vigo. (Suplentes no comité da Alianza Obrera)
Manuel González Brunet (fusilado)
Manuel Fernández Collazo (declaró)
Julio Rodríguez Porto.

Sindicato de la goma. “La unión de las fábricas de gomas”.
Presidente: José Laredo.
Vicepresidente: Eliseo Otero.
Secretario: Antonio Otero.
Vicesecretario: Antón Salgado.
Contador: Alfonso Araújo.
Depositario: Servando Lago.
Vogais: Juan Docet, Victoria Lafuente, Domingo Fereriza (sic), Carmen Dacosta.
(Continuará)jueves, 20 de diciembre de 2018

O nome de José Antonio.


O 20 de novembro de 1941, os edificios oficiais de Pontevedra apareceron con colgaduras de loito e bandeiras a media hasta; as campás de todas as igrexas tocaban a morto e, a partir das once da mañá, pechou o comercio e a industria para que a poboación puidese asistir ao “solemnísimo” funeral, a celebrar na basílica de santa María, organizado pola xefatura provincial do Movimiento. Na nave central da igrexa destacaba un túmulo coas bandeiras e facían garda escuadras de falanxistas.
Como era de costume, no xornal, incautado a Portela Valladares e agora de obediencia falanxista, El Pueblo Gallego destacados escritores do réxime ocupaban a portada cos seus artigos: Juan Aparicio escribía sobre “La renovación de la muerte en Europa”, Raimundo Fernández Cuesta afirmaba que unha das máis fondas preocupacións de José Antonio fora a sorte do proletariado e un escritor local, José María Castroviejo, criticaba a retórica organizada sobre a figura do Ausente, chea de “ frases hueras, tópicos en estremecedora avalancha”, pois José Antonio non podía ser un “pretexto chabacano para que cualquier espontáneo entusiasta vierta estupideces en torno a su limpia figura”. Aproveita para pedir un minuto de silencio na honra do xefe falanxista pero quitándolle á frase “su sentido laico, francés y antiespañol con que los masones de allende el Pirineo, chaqué, bombín e intenciones ocultas” pretendían honrar os seus mortos da gran guerra.
Neste ambiente de inflamado culto ao Ausente, non era sorprendente a noticia de que 
     
El militante de F.E.T. y de las J.O.N.S camarada Bernardo López Durán, ha entregado al jefe provincial del Movimiento, la cantidad de quinientas pesetas, que destina a dos libretas de la Caja Postal de Ahorros de doscientas cincuenta pesetas cada una, para los dos primeros varones que nazcan el día de hoy, 20, y se les bautice con el nombre de José Antonio. 
(El Pueblo Gallego, 20-11-1941.) 

O desexo deste destacado membro da Guardia Cívica pontevedresa, da que foi oficial, foi cumprido e o 29 de xaneiro do ano seguinte, o gobernador civil daba conta de que a cantidade entregada por Bernardito López fora adxudicada a un neno de Lérez e a outro de Meis.

sábado, 24 de noviembre de 2018

De Mourente a Gusen: Urbano Sanmartín Abilleira.

Pouco sabemos da vida de Urbano Sanmartín Abilleira: que naceu en Mourente (Pontevedra) o 15 de marzo de 1902 e que o seu último domicilio coñecido en España era na travesía Salmerón en Almacellas (Lleida).

Coa derrota do exército republicano, Urbano súmase aos miles de españois que cruzan a fronteira francesa no ano 1939. No sur de Francia son internados en campos de refuxiados. Diante dos que non puideron ou quixeron exiliarse a América preséntanse diferentes opcións: volver a España e enfrontarse á dura represión franquista, alistarse na Lexión Estranxeira francesa, ingresar nos campos de concentración ou formar parte das Compañías de Traballadores Estranxeiros (CTE). Un decreto do goberno francés, ditado en abril de 1939, establece que os estranxeiros con idades comprendidas entre os 20 e 48 anos deberían integrarse nas CTE; era un xeito de encadrar a estas persoas durante un tempo equivalente ao que cumprían os franceses no exército regular. Nas CTE, que eran unidades militarizadas e cun oficial francés ao mando, realizaban tarefas relacionadas coas fortificacións militares e outras obras de defensa así como traballos agrícolas e industriais, isto último para substituír os franceses mobilizados. A partires de setembro de 1939, o ingreso de estranxeiros nas CTE convértese en obrigatorio.

Urbano intégrase na 22 Compañía de Traballadores Estranxeiros e, nos combates que tiveron lugar no territorio francés entre maio e xuño de 1940, foi capturado polas tropas do III Reich o 19 de xuño dese ano en Epinal, no departamento francés de Vosges. En data descoñecida ingresa no Stalag VIII- C, situado en Kunau (Polonia), co número 57132, e o 26 de novembro de 1940 ingresa no Stalag XII-D en Trier (Alemania) con idéntica numeración. (A documentación é contraditoria sobre en que Stalag ingresa primeiro pois aparecen VII-C, VIII-C e XII-D.)

Os Stalag (Stammlager) eran campos para prisioneiros de guerra e, polo tanto, só custodiaban militares e dependían do exército alemán, ao contrario que os campos de concentración que eran controlados polas SS.

O 25 de xaneiro de 1941 trasladan a Urbano ao campo de concentración de Mauthausen (Austria). Aparece relacionado co número 3508. Un mes despois destínano ao subcampo de traballos forzados de Gusen no que ten o número 10070 (nalgún documento aparece como 10020). Neste campo morre ás 4 horas e 20 minutos do 24 de novembro dese ano, fai 77. Na documentación figura como causa da morte a de pericardite e foi incinerado no crematorio do campo o 27 dese mes.

A súa dona Rosa Domínguez, residente en Oloron, nos Baixos Pirineos, deixou de ter novas de Urbano a primeiros de xaneiro de 1941 e iniciou unha serie de xestións diante das autoridades francesas de excombatentes e da Cruz Vermella para obter datos. No ano 1943 reitéralle ao director da Cruz Vermella que continúen as pescudas para dar co paradeiro do seu home “co fin de poñer termo á cruel incerteza que me atenaza dende fai máis de dous anos”. Será no ano 1974 cando o secretario de estado francés para excombatentes comunica o falecemento e as vicisitudes sufridas por Urbano Sanmartín.

Hoxe, no día en que se cumpren setenta e sete anos da súa morte, lembramos a este veciño de Mourente.

Documentación utilizada dos arquivos ITS de Bad Arolsen (Alemaña) e do portal PARES (España), entre outros.
Foto: Liberación dos presos de Mauthausen coa pancarta elaborada polos internos españois.

miércoles, 14 de noviembre de 2018

José Núñez Montes.

        Pasaran catro meses e medio do golpe militar cando detiveron a José Núñez Montes; o dous de decembro de 1936 un grupo de gardas civís mandados polo cabo Jesús Barja levárono preso. José era viúvo, vivía no Carramal (Salcedo), fora vicesecretario da sociedade de agricultores e traballaba como garda xurado e conserxe de dita sociedade. O motivo aducido para detelo era o de tomar parte activa contra o “Glorioso Movimiento” e tamén había informacións de que, nos sucesos de outubro do 34, coaccionara as leiteiras para que non abasteceran a poboación.
        Segundo o patrón habitual na actuación da Guardia Civil, un grupo de veciños, significados militantes da dereita e membros da Guardia Cívica, participan como acusadores e afirman que baixara armado a Pontevedra o 20 de xullo e así o viran nas inmediacións do goberno civil. Coinciden todos en cualificalo de comunista destacado e un deles aproveita para lembrar que coidaba fora un dos que apedrara a súa casa, logo das eleccións do 36.
       José non pode máis que recoñecer que baixara á capital coa súa arma regulamentaria pero alega que o fixera por motivos particulares e para cobrar uns recibos; a carabina entregáralla días despois a un significado garda cívico de Salcedo.
       Nos informes sobre o detido hai división de opinións: o concello informa favorablemente sobre a súa conduta pero a Guardia Civil afirma que tiña ideas comunistas aínda que non figuraba como afiliado a este partido; tamén sostiña que, a pesar de que non se sabía tomara parte activa o 20 de xullo, adicárase a inducir as masas para opoñerse ao estado de guerra.
      Unha curiosa acusación foi a de que solicitara á sociedade de agricultores un aumento de soldo de 10 pesetas mensuais “cuyo aumento lo pagarían los de la Banda Negra”; “Banda Negra” era o apelativo que recibían os fascistas de Salcedo por parte dos militantes da esquerda. A Guardia Civil recoñece que non se atopara ningunha documentación sobre esa petición, pero afirma que puideran queimala as forzas sublevadas “en unión de otros documentos recogidos en las distintas sociedades” en virtude de orde superior; recoñécese así oficialmente a queima de documentación por parte dos golpistas.
      A causa 777/37 xúlgase en Pontevedra o un de xullo de 1937. O defensor, tenente de artillería Juan José Astor, basea a defensa na suposta escasa cultura do procesado e, polo tanto, estar influído pola propaganda e ideas disolventes nesta “nefasta etapa”. Segundo este tenente, José Núñez non podía ser culpable senón o ambiente social creado polos propagadores de doutrinas antinacionais.
     O tribunal non tivo en conta estas alegacións e José Núñez Montes foi condenado a cadea perpetua.

miércoles, 17 de octubre de 2018

Socorro Rojo Internacional en Vigo.

O Socorro Rojo Internacional (SRI) naceu na Unión Soviética en decembro de 1922, pero non acadará a súa completa organización ata o V Congreso Mundial da Internacional Comunista no ano 1924. Nun principio, como sinala Laura Branciforte (El Socorro Rojo Internacional (1923-1939). Relatos de la solidaridad antifascista. Madrid, Biblioteca Nueva, 2011.), tiña, principalmente, finalidade de propaganda política e será a partir dos sucesos revolucionarios de outubro de 1934, cando se centre nas tarefas de axuda aos detidos políticos e as súas familias. A partir de 1935 adquire unha destacada relevancia política e é digna de destacar a presencia e actividade de mulleres na organización.
       Comeza a actuar clandestinamente en España nos tempos da Ditadura de Primo de Rivera; as dificultades son grandes pois á represión do réxime contra os comunistas hai que sumarlle as desavinzas e loitas internas do PCE. A partires de outubro de 1934, co partido comunista reducido á clandestinidade, o Socorro Rojo Internacional actúa publicamente e xoga un papel fundamental na política comunista de lograr as alianzas obreiras e pactos de unidade con outras forzas; este labor válese dos comités de axuda, organismo no que participan sindicatos obreiros e militantes socialistas, comunistas e republicanos de distintos partidos.
Organízase nun comité executivo, radicado en Madrid, comités rexionais e locais e constitúen o último chanzo os grupos formados en fábricas, talleres, etc.
      Nesta entrada centrareime nos anos 1934 e 1935 e na localidade de Vigo, onde residía o comité galego. Utilizarei como fonte principal numerosa documentación da causa 77/35 instruída contra Manuel Vázquez Lamas, Adolfo Taboada Otero, Manuel Rodríguez Mouriño, Evangelino Taboada Vázquez e Manuel Villar Cimadevila, por indución á sedición por medio de pasquíns e excitación á rebelión militar. Tivo un destacado papel nas investigacións contra os anteriormente nomeados o coñecido tenente da Guardia Civil Francisco González Rodríguez “O Rabioso”.
O 17 de xaneiro de 1935, a Guardia Civil rexistra a casa do empregado municipal do servizo de arbitrios Manuel Vázquez Lamas; era secretario de organización no Radio do PCE, atópanlle un carnet da Asociación de Amigos da Unión Soviética co número 14748, outro do Partido Comunista de España e tamén o de socio do Socorro Rojo Internacional, sección española e federación de Galicia (estaba afiliado, ao parecer, dende 1933). Tamén aparecen numerosos selos, documentos de afiliación sen nome e escritos de todo tipo. Destacamos unha comunicación que o comité local do SRI dirixe ao presidente do sindicato da Unión de Traballadores das fábricas de conservas no que fai propaganda de cara a recibir donativos en metálico, xoguetes, alimentos, etc; tamén atopan unha autorización da comandancia militar a favor de Enriqueta Villar Montes (muller de Villar Cimadevila) e Carlota Ramírez, que actúan en representación dunha comisión de mulleres, para facer unha cuestación pública destinada a obsequiar con xoguetes, roupas e alimentos os nenos pobres; na autorización especificábase que debía facerse sen formar grupos de máis de dúas persoas, sen exhibición de distintivos de calquera agrupación e determina que o lugar do reparto sería no local de Izquierda Republicana, na rúa Galán 17.
       No rexistro tamén se recollen listados de cotizacións a favor de presos e familias así como escritos e libros considerados pola forza actuante como subversivos de matiz comunista. Especial insistencia ten o “Rabioso” en coñecer quen fabricara numerosos brazaletes coa lenda de “Comisión Pro-Infancia” e dos pasquíns colocados en Lavadores e Teis con lendas como: “Abajo la pena de muerte”, “Contra la guerra imperialista-guerra civil”, “Por la libertad de los presos”, “Contra los campos de concentración” e “Viva el proletariado asturiano”.
   Un escrito dirixido ao comité executivo nacional permite coñecer que, tras o movemento insurreccional de outubro, o SRI quedara totalmente desarticulado en Galicia debido á detención de numerosos membros; como consecuencia reciben a visita dun enviado da executiva nacional e definen un programa de tarefas a realizar de xeito urxente:
a) Organización e elección de secretariado ampliándoo coa participación de todos os organismos obreiros, elementos intelectuais e pequeno-burgueses; este proceso debería culminar coa celebración dunha conferencia rexional da que sairía o comité rexional definitivo.
b) Campaña de Reis. Levouse a cabo con gran éxito, a pesar da sabotaxe das autoridades e prensa. Sorteáronse 600 xoguetes entre fillos de obreiros e participaron uns 2000 nenos, polo que quedaron a maioría sen recibir agasallo. Teñen en proxecto a creación dunha asociación pro-infancia.
c) Preparación dun Boletín de información.
d) Propóñense consolidar a organización, aumentar o número de afiliados e estendela a toda Galicia, a tal fin desprazarán un compañeiro por toda a rexión en canto dispoñan de fondos.
O comité executivo español do SRI, nun escrito datado o 9-1-1935 e asinado polo secretario xeral “Roberto”, lembra a situación de represión e terror existente e pide aos comités rexionais e provinciais que colaboren para proporcionar axuda económica e tamén documentación para burlar a acción da “justicia burguesa de clase”; para facelo piden o envío da maior cantidade de cédulas persoais de idades comprendidas entre 23 e 45 anos, procurando que sexan novas ou sen asinar. Na provincia pontevedresa, segundo investigacións de membros de IR, as cédulas eran do ano anterior e, ademais, presentaba dificultades facerse con elas a través da compra. (Comunicación do secretario do C.R. ao C.E. do SRI. 22-11-1935)
     O Comité Rexional, con sede en Vigo, elabora un programa detallado de actuacións, que nos proporciona moita información sobre o estado real da organización así como das liñas que consideran prioritarias:
* Rematar coa reorganización do C.R. e atraer unha obreira da conserva, un picapedreiro ou albanel, algún ferroviario e un intelectual.
* Desprazar un camarada ao interior para reorganizar os grupos e comités, especialmente en Pontevedra e Ourense. Todos os grupos de Vigo deberán estar reorganizados no prazo de dúas semanas.
* Manter correspondencia permanente co comité executivo nacional e co comité provincial da Coruña.
* Crear círculos de doantes e facer rifas e festivais. Control severo das finanzas.
* Pedir o apoio e adhesión colectiva dos sindicatos ao SRI.
*Sacar un manifesto e un boletín mensual de carácter informativo. Tamén elaborarán unha carta-informe a todos os presos con todos os traballos que está realizando o SRI para mellorar a axuda e atención dos familiares e perseguidos “explicándoles el gran Comité Popular de frente Único que vamos a crear para organizar la agitación y lucha por su libertad”.
* Asegurar a venda do xornal Combate, órgano do SRI, e dos “episodios de Asturias”.
* Crear agrupacións femininas, xuvenís e infantís.
* Normalizar a recadación de cotas e crear círculos de doantes, así como facer rifas e festivais.
Ademais destas medidas, o maior esforzo en mobilización consistiría en crear o antes citado Comité Popular de Frente Único, no que estarían representados os partidos, sindicatos, SRI, Xuventudes, Clubes e Bibliotecas, así como intelectuais de renome; tería como principal obxectivo a “lucha contra la reacción y el fascismo y por la ayuda a todas las víctimas”. Para abrir o camiño serviríanse da campaña de Reis que tamén se utilizaría para recrutar novos afiliados. A obsesión polo aumento da afiliación é sempre un tema central na política do SRI, así determinan que, no prazo de dous meses, cada afiliado debe recrutar un afiliado máis e tamén se recomenda traballar na adhesión colectiva de sindicatos e Club Deportivo Obrero.
       O Comité Executivo responde a estas propostas do Comité rexional cun escrito (13-1-1935) no que se aproban estas medidas e ofrece varias razóns polas que as posibilidades de éxito son grandes; entre elas o bo plantel de afiliados en Vigo, Pontevedra, Ourense e outras cidades e que teñen gran ascendente nas organizacións obreiras, así como a a adhesión colectiva de varios sindicatos. Pero na comunicación non deixan de advertir que estas condicións foron malogradas polo “sectarismo crónico” e a falta de organización e de dirección colectiva. Confían en que non se repitan estes erros e pide se lle remita información sobre puntos concretos; destaca a petición de información sobre os novos elementos que se incorporan ao comité rexional e a que tendencias e organismos pertencen.
      En relación coa atención a presos e familias, aparecen distintos listados; un deles está referido a doantes e aparecen os nomes: Asunción Rodríguez, Filomena Martínez, Isolina Piñeiro, José Iglesias, David García, M. Villaverde, Edelmiro Amoedo, Melchor Campos, J. Gil, M. Martínez, Urbano Veiga, Avelino Enríquez, Darío Alonso e J.R. Boente, entre outros.
      De interese especial resulta un listado de presos sociais e políticos aos que hai que prestarlle axuda, aparecen tachados algúns nomes que, dadas as súas circunstancias, non necesitan dita axuda. Especifícanse as condicións económicas e cargas familiares de cada un e que omitimos:
Cangas.- Lorenzo Corbacho Rodal, Estanislao Graña Soliño, Guillermo Chapela Fernández, José Martínez Bames (?), Francisco Martínez Martínez.
Ponteareas.- Rafael Gómez Carrera
Coia.- Ramón Otero.
Lavadores.- Perfecto Cabaleiro Fernández, Isabelino Cabaleiro Fernández, Manuel Mariño Villar, Domingo García, José Mirás, Fernando López, Sebastián Camaño (?), Aquilino Asensio, Manuel Lamas e Fernando Castro.
Vigo.- Adolfo Taboada.
A Guarda.- Antonio Alfonso.
A Comisión local de axuda a presos seleccionados pide solidariedade a todos:

COMPAÑERO: La solidaridad de clase en estos momentos es más necesaria que nunca. La burguesía trata de sembra en nuestras filas el terror, encarcelando a compañeros y dejando sin trabajo a raíz de la huelga a los camaradas más destacados en la defensa diaria de nuestros intereses. Aporta alguna cantidad para la ayuda a estos camaradas hasta conseguir que sean puestos en libertad nuestros presos y vuelvan a sus puestos los seleccionados.

      Pero volvamos ás persoas encausadas tras o rexistro efectuado polo tenente Francisco González “O Rabioso”. Manuel Rodríguez Mouriño continúa detido a disposición da autoridade gobernativa e os outros catro quedan en liberdade; a autoridade xudicial militar ditou o sobresemento. Ao ano seguinte, 1936, a maioría tiveron un fin tráxico, seguramente algo debeu influír o papel destacado na represión que tivo o seu antigo perseguidor “O Rabioso”, que tiña un bo coñecemento da súa ideoloxía e actividades.
Sobre Manuel Rodríguez Mouriño, membro de Amigos de la Unión Soviética, un informe do tenente González afirma: 
Daba escuela a este individuo y a un hermano suyo ya fallecido que era de iguales ideas, un Maestro Nacional de la localidad, también comunista y que estuvo preso con motivo de los últimos sucesos. Las hermanas de aquellos tengo entendido confidencialmente son acérrimas en las mismas ideas y hasta propagan las hojas sediciosas y un tío suyo llamado Juan, hoy difunto, que en vida habitaba con la familia, tenía carnet de “Los Amigos de Rusia”, sociedad política establecida en la localidad. Ha sido pues, criado e instruído en ambiente bolchevique y lo considero elemento de enlace y propaganda peligroso para el orden social” (24-2-1935)

 Manuel Rodríguez Mouriño foi asasinado o 27 de xullo de 1936. Manuel Vázquez Lamas, comunista, directivo do Ateneo Obrero Deportivo, “paseado” en Chapela xunto con 3 homes e unha muller. Manuel Villar Cimadevila, natural de Vila de Cruces, tamén foi “paseado”, neste caso en Vincios (Gondomar) o 6 de outubro de 1936 en unión doutras persoas. Evangelino Taboada Vázquez, afiliado á ORGA e logo ao PCE, natural de Lalín, dirixente do Ateneo de Divulgación Social e do SRI, “por tanto, organizador y peligrosísimo contra el Régimen y orden social” (informe G. Civil, 24-2-1935) estivo fuxido, foi detido xunto co seu fillo Adolfo, a ambos ábrenlle expediente de responsabilidades políticas no ano 1941 (BOE 16-11-41). Morreu no ano 1954.

lunes, 17 de septiembre de 2018

La espada de Franco (2)

Adicado ao compañeiro Juan Soto coa seguridade de que lle resultará aínda máis proveitoso que o soneto da entrada anterior.
Este romance aparece precedido dunha advertencia do autor, Juan del Espino; está destinado a aqueles que non teñan a mente “sofisticada” e que posúan a capacidade de gozar coas cousas sinxelas. Pide o autor que se absteñan de lelo os que se atribúan o cualificativo de sabios ou que puideran ser cualificados por outros de “sabihondos”. Optei por reproducilo enteiro, a pesar da extensión desorbitada, para non romper a unidade do relato. O romance é unha biografía en verso (non opinamos sobre as virtudes poéticas que puidera conter) do Caudillo; nel aparecen a maioría dos tópicos que lle atribúen os seus haxiógrafos. Pode resultar un esforzo elevado a lectura completa e feita dun tirón; se é así, poden facelo en pequenas doses. Cando rematen obterán o agradecemento do autor que, nun epílogo, saúda e estreita a man a todos os que tiveron “la paciencia de subir peldaño a peldaño las escalerillas de este Romance”.

Que redoblen los tambores / y anuncien ya mi porfía,
que un romance castellano / decir luego yo quería.
Mio Cid Campeador, / tu socorro imploraría,
que el héroe que yo cantaba / tus gestas imitaría.
A Dios pido que me valga, / válgame Santa María,
que este romance de guerra / ahora mismo empezaría:
El siglo antes del veinte / ya casi se concluía;
en un cuatro de diciembre / Francisco Franco nacía.
En el Ferrol de Galicia / aún el alba de aquel día
no se dejaba entrever, / que la noche la cubría.
En un hogar marinero / gran alborozo había;
a las doce y media en punto / nueva estrella relucía.
Lo que será aquel hijo / sus padres no lo sabían;
que era grande su destino / quizá ya lo presentían.
Ya lo llevan a la iglesia, / bautizarlo ya querían,
y como nombre cristiano / Francisco ya le ponían.
Era niño muy hermoso, / ojos bien grandes tenía,
que tendría que fijarlos / bien pronto en la lejanía.
A los soldados jugaba / mientras en años crecía;
para futuras batallas / aquellos juegos serían.
A Toledo la imperial / el tren ya lo lleva un día,
que Francisco quiere ser / oficial de Infantería.
En mil novecientos diez / de teniente ya salía;
aún era casi un niño, / diecisiete años tenía.
Otra vez el tren veloz / a Ferrol lo conducía;
al abrazar a su madre / de emoción se estremecía.
Pero no por mucho tiempo / del hogar disfrutaría
que la llamada de África / el sueño le quitaría.
A Melilla ya navega, / el barco la mar hendía;
Francisco Franco, gozoso, / África ya la veía.
Oficial de Regulares / voluntario se ofrecía;
la aventura de la guerra / bien encima la tenía.
Para la acción de Yadumen / un escuadrón ya salía;
fuerte bautismo de fuego / Franco luego recibía.
El señor de Beni-Arós / incitaba a rebeldía;
la batalla de Izardúy / bien cara le costaría.
Allí el teniente Franco / su genio demostraría;
allí su primer ascenso / por méritos ganaría.
La guerra con sus rigores / Franco bien la recibía;
ya lo nombran capitán, / veintidós años tenía.
Las balas lo respetaban, / él su destino había,
que un día no lejano / a España la salvaría.
Pero una vez a lo menos / las balas estrenaría;
pasado de parte a parte, / al suelo ya se caía.
De milagro no murió, / que gran pérdida sería,
con lo mucho que en España / que hacer aún tenía.
El grado de comandante / el rey ya le concedía,
que méritos bien sobrados / al ascenso concurrían.
En Oviedo de Asturias / un regimiento había,
que del Príncipe llamaban, / y buen nombre que lucía.
Allí el “comandantín” / casi niño parecía,
cuando sobre su caballo, / gallardo aparecía.

Millán Astray lo llamaba, / al África ya volvía,
y con los brazos abiertos / la Legión lo recibía.
Ay, campos de Beni-Arós, / donde Arredondo caía;
los valientes legionarios / con qué fuerza combatían!
La jornada del Fondak / cuánta bravura exigía,
sobre el fiero legionario / el sol cómo se abatía!
El socorro de Melilla / mi Dios, qué prisa metía;
allí Franco con sus tropas / volaba más que corría.
El asalto de Nador / con qué coraje se hacía;
las hordas de los rebeldes / cómo el fuego las barría !
A liberar Koba-Darsa / con el sol de mediodía,
rápido como un relámpago / Franco luego acudía.
La retirada de Xauen / qué dantesca acontecía;
a los bravos legionarios / Franco bien los conducía!
Desembarco de Alhucemas, / olvidarlo no podría;
¡ qué gesta más valerosa / la que se “fizo” aquel día!
A España, lleno de gloria, / Franco luego se volvía;
duras tierras africanas, / a verlas ya volvería.
Por méritos ya lo hacen / general de Infantería,
cuando Franco solamente / treinta y tres años tenía.
En Zaragoza, gozoso, / los cadetes instruía,
cuando un catorce de abril / la república venía.
Lo mandan a Baleares / donde lejos estaría;
creían que su presencia / en España estorbaría.
En el año treinta y cuatro / la mina paz no tenía;
el ministro de la Guerra / a Franco luego acudía.
Lo de Asturias se arregló, / como Franco disponía;
la mala hora pasó, / otra más mala vendría.
Jefe de Estado Mayor, / mucho trabajo tenía;
al Ejército otra vez / el prestigio devolvía.
Pero el Frente Popular / arreciando ya venía,
y la grandeza de España / furioso la destruía.
A José Calvo Sotelo / ya lo mataron un día;
en el fango y el dolor / España se revolvía.
Allá lejos en Canarias / un lucero se encendía;
la noche estaba pasando, / estaba llegando el día.
El dieciocho de julio / ya, por fin, amanecía,
colores de sangre y oro / el sol naciente traía.
Franco ya se preparaba, / un ángel lo conducía;
cuando llegaba la noche / a Marruecos volaría.
Empezaba el Movimiento / que a España salvaría,
y al comunismo traidor / en el abismo hundiría.
El Alto de los Leones / más y más se enaltecía
con la sangre que en sus cerros / por España se vertía.
El convoy de la Victoria / a la mar ya se hacía;
¡oh Dios, aquellos soldados / cómo España los pedía!
La batalla del Estrecho / qué difícil se ponía;
pero Franco esa batalla, / vive Dios, la ganaría.
El Palacio de Yanduri, / de Sevilla, rebullía
con la actividad de Franco, / que la guerra dirigía.
Después el de los Golfines, / de Cáceres, se veía
honrado con aquel huésped / que sus glorias acrecía.
Por el Sur cuánta victoria / bajo el sol de mediodía;
en dirección a Toledo / cómo el frente se movía!
El Alcázar se defiende, / allí nadie se rendía;
aquella batalla Franco / bien de cerca la seguía.
Al coronel Moscardó / qué recio lo abrazaría;
a aquel nuevo Abraham / qué plácemes le daría!
En el cuartel de Simancas / hasta morir resistían;
qué pena le daba a Franco, / socorrerlos no podía!
En Burgos, la castellana, / gran suceso acontecía;
España, la redimida, / su Caudillo ya tenía.
La nación, alborozada, / la noticia recibía
y estremecida de gozo, / “Franco, Franco...! repetía.
La historia le daba cita, / España lo presentía;
claro sol de la victoria / en el cielo ya lucía.
En la culta Salamanca / su cuartel constituía;
según avanzaba el frente / más cerca de el se ponía.
A la cárcel de Alicante / un ángel bueno venía
a buscar a José Antonio / que por España caía.
Con su sangre derramada / la Patria se regaría;
la tierra bien fecundada / buena cosecha daría.
En un día de Santiago / Brunete se ganaría;
el santo Patrón de España / a Franco lo protegía.
La guerra se prolongaba, / mas Franco la ganaría;
en medio de la tormenta / su sonrisa lo decía.
La batalla de Belchite / cuánto valor exigía;
Zaragoza estaba cerca, / los rojos bien lo sabían.
Mas entrar en Zaragoza / jamás lo conseguirían,
que los soldados de España / por el Pilar combatían.
De heroísmos en Teruel / cuánto derroche se hacía;
de roja sangre teñida, / la nieve se derretía.
El niño José Vicente / de aquel infierno huía;
en los brazos su hermanito / de frío se le moría.
En el Ebro qué combates / más fieros acontecían;
exclamando: “Viva España !” / ¡ cuántos soldados morían!
El Frente con mucho brío / los rojos lo romperían,
pero, al fin, por su valor / los de Franco ganarían.
Un veintiséis de enero / Barcelona ya caía;
mejor dicho, para España / Barcelona renacía.
Para veintiocho de marzo / Madrid resucitaría,
y para uno de abril / la guerra terminaría.
Franco la había ganado / con saber y valentía,
y los bravos militares / que en sus filas combatían.
Los humildes y los pobres / su buena parte tenían,
la monjita que rezaba / y la viuda que gemía.
A Dios que da las victorias / Franco su espada ofrecía;
entre vítores y aplausos / toda España recorría.
El pueblo con entusiasmo / de fervor desbordaría
desde Irún a Barcelona, / desde Santiago a Almería.
Abrazo más apretado / jamás el mundo vería
que el abrazo con que Franco / a toda España ceñía.
Aquí el romance guerrero / de Franco terminaría,
que si de la paz hablaba, / acabarlo no podría.
Viva el Caudillo de España, / que un día y otro día
en su puesto alerta está / y a España la salvaría.

lunes, 3 de septiembre de 2018

La espada de Franco (1)

Facía dous anos que Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo, puxera en marcha a operación propagandística dos “XXV años de Paz”; na mesma onda de gabanza do réxime e do “Caudillo” publícase, en marzo de 1966, un libriño de 79 páxinas que ten como autor a Juan del Espino e titúlase “La espada de Franco”.
Consta de doce apartados e, nesta entrada, publicamos dúas composicións en verso e deixamos para unha próxima un longo romance titulado “Romance de Francisco Franco”.
Soneto a Franco
Buscando siempre más y más altura
para la Patria que le diera el ser
con su espada tocó la sepultura
do yacían los héroes del ayer.
Y surgieron al conjuro los Cruzados
que a España otrora enaltecieron
de la tierra donde estaban sepultados
y a las órdenes de Franco se pusieron.
La bandera roja y gualda tremolando,
recias espadas con afán blandían
por el monte, la llanura y el barranco.
Nuevo sol en España iba alumbrando,
las frialdades del error se derretían
y brillaba en el cenit la Paz de Franco.
A outra composición refírese a un monumento que nestes días está de actualidade: Cuelgamuros; leva por título “A la santa cruz del valle de los caídos”
Santa Cruz de los Caídos, / Cruz del Valle solitaria,
a tus pies heme rendido / a decirte mi plegaria.
Oh Cruz santa de los muertos, / que al cielo subes alada,
mostrándonos final puerto, / senda de eternal morada.
Gigantesca Cruz señera, / en el monte encaramada,
que das sombra verdadera / al alma ante ti postrada.
Sobre el Risco de la Nava / te yergues majestuosa,
cual adusta reina brava / de la sierra fragosa.
Cruz santa del Guadarrama, / hacia las nubes tendida,
ve que mi alma se derrama / con un ansia incontenida.
Ve que mis brazos se extienden /en busca del infinito,
en este risco do duermen / sin un ruido sin un grito
Los caídos de la guerra / feroz que España sufriera
por toda su faz de tierra, / monte, ciudad o pradera.
Puestos en alto mis ojos, / clamando piedad mi boca,
me postro ante ti de hinojos, / Cruz bendita, santa roca.
Risco de la Nava santo, / do la Cruz despide llamas,
con Covadonga y Lepanto / la fe de España proclamas.
Cruz de fe y misericordia, / que el sol llena de arreboles,
sé símbolo de concordia / de todos los españoles.
Sobre la tumba te elevas / de vidas en flor segadas,
y ves otras vidas nuevas / ante tu roca postradas.
Yo te pido, Cruz del Valle, / que recuerdas tanta hazaña
que el rencor jamás estalle / entre los hijos de España.