miércoles, 3 de julio de 2019

Himno revolucionario.

O 15 de marzo de 1937, ás oito da tarde, o sarxento Miguel de Miguel Marcos, comandante de posto da Guardia Civil de Lavadores, ao mando dun grupo de “cívicos”, gardas e falanxistas, localiza unha cova debaixo de dúas casas e cuns 20 metros de longo no lugar da Bouciña. Atopan varias armas, diferentes obxectos, roupa (algúns uniformes falanxistas e de soldado) e varios “cantares e himnos revolucionarios y de propaganda tendenciosa en contra del Movimiento”. Practícase a detención dos habitantes das casas: Alfredo Fernández González, Paulino Posada González, Alfonso Fernández Posada, Matilde González Rodríguez, Magdalena Caride Fernández, Carmen Fernández Posada e Mercedes Posada González.

O capitán da Guardia Civil Francisco González, “O Rabioso”, desprázase ao lugar dos feitos ás dúas da madrugada para comprobar o lugar; os detidos como presuntos encubridores e o material atopado foron conducidos ao cuartel do posto na rúa de Magallanes.

Entre as variadas cancións ( Himno de los perseguidos, Joven Guardia, Pioneros Rojos e varios tangos) que aparecen nun caderniño feito con follas mecanografadas con tinta vermella, atopamos un titulado “Himno revolucionario” que copiamos a continuación:

No desmayes pueblo Ruso,

seguid luchando con tesón,

que la Internacional se adhiere

a vuestra revolución, (revolución)

Fiera venganza tomaremos,

contra la canalla plutocrática,

corra la sangre aristocrática,

por las calles sin cesar (y sin cesar).

Empezaremos por Gil Robles,

terminaremos por el clero,

que es el animal más fiero,

que devora la nación,

Viva la revolución, la revolución social.

Arriba trabajadores

triunfe la lucha social, (lucha social)

Viva la juventud comunista, (viva)

Viva Rusia y la Internacional.

Arriba trabajadores

triunfe la lucha social (lucha social)

Viva viva el ejército rojo (viva)

Viva Stalin, Lenin y Carlos Marx.

De todos os detidos só sobreviviron Magdalena Caride e Carmen Fernández, que serían xulgadas posteriormente e absolvidas. Os restantes foron “paseados” e as súas mortes constan no rexistro civil de Lavadores: Alfredo Fernández González, 36 anos, xornaleiro, casado, un fillo; Paulino Posada González, 47 anos, casado, xornaleiro, tres fillos; Alfonso Fernández Posada, 20 anos, solteiro, xornaleiro; Matilde González Rodríguez, 35 anos, viúva, xornaleira, dous fillos; Mercedes Posada González, 48 anos, casada, de profesión “sus labores”. Os cadáveres aparecen no cemiterio de Lavadores o 17-3-37 e a causa de morte que figura no rexistro é a de “herida por disparos de arma de fuego”. Outros “paseos” relacionados son os de José Caride Fernández, 19 anos, serrador, o seu corpo aparece en Naia o 18-3-37 e a causa da morte consta como “hemorragia cerebral”; Severino Carrera Martínez “Farrapillas”, 26 anos, casado, xornaleiro, aparece o cadáver no cemiterio de Lavadores o 17-3-37 e a causa da morte é “heridas por disparo de arma de fuego”.

Neses días tamén hai outras mortes na zona; o propio sarxento Miguel de Miguel, en escrito datado o 1 de abril de 1937, detalla os “individuos muertos en el monte que se hallaban fugados”, no tempo que el levaba no posto: Ramón Conde Gutiérrez (27-1-37), Aniceto Campos Caride (29-1-37), Aniceto Marcos León (31-1-37), José Viéitez Miras “Loto” (4-2-37), Antonio Alonso Comesaña, Manuel Vázquez Lamas e Higinio Fernández Fernández, todos o 16-2-37, Fernando Castro [Domínguez] (13-2-37) e o mencionado Severino Carrera. En canto a Aniceto Campos, posiblemente se refira a Antonio Campos Caride do que consta a morte o 30 de xaneiro e o seu cadáver aparece no cemiterio de Lavadores. O sarxento apunta tamén que ten noticias de que “han sido muertos otros individuos por fuerzas de los Destacamentos de Bembrive y Castrelos ignorándose quienes sean estos.”

Xoán Carlos Abad, na súa magnífica publicación “Héroes o forajidos”, editada polo Instituto de Estudios Vigueses, afirma:

la Guardia Civil y los falangistas habían detectado el apoyo que unas familias les estaban prestando, por lo que aquellos decidieron hacer un castigo ejemplar ejecutando a casi todos los miembros de las citadas familias, así como quemando sus propiedades, incautando sus magros bienes y deteniendo a los escasos supervivientes que hubo en la acción

Abad tamén achega declaracións de testemuñas presenciais dalgúns dos asasinatos e engade o feito do asasinato do cabeza de familia, Domingo Fernández Lago, home de Mercedes e pai de Alfonso, o 9 de abril.

miércoles, 5 de junio de 2019

Comisión depuradora do maxisterio (e 2)

Os mestres integrantes da comisión foron Jorge Vázquez Fernández, o famoso “don Jorge”, e o coñecido pintor e debuxante Luis Pintos Fonseca.
Jorge Vázquez Fernández ademais de mestre en Lérez era cura. Ligado familiarmente á patronal da construción (un dos seus irmáns foi dono da empresa Raymundo Vázquez S.A., as siglas da empresa RV deron lugar ao apelativo popular de “reventa vivos”) e con boas relacións coa todopoderosa familia Riestra. A súa primeira misa, en 1926, foi na capela da Peregrina e foron padriños de mans a marquesa viúva de Riestra e o seu fillo Raimundo, marqués de Riestra; a celebración foi por todo o alto e mostra do poder económico da familia Vázquez. No Palace Hotel numerosos convidados asistiron a un espléndido banquete; como curiosidade, o menú foi: 
Entremeses, Potage (sic) a la castellana, Huevos a la Cerigord (sic), Paella a la marinera, Vieiras al gratín, Lenguado y merluza a la romana, ensalada, flan a la vainilla, tarta de almendra, quesos y frutas. Vinos: Paternina, Champagne, Café, licores y cigarros.
Exerceu de capelán das Siervas de María e do convento de santa Clara, coadxutor de san Bartolomé, consiliario da Asociación de Maestros Católicos, da Juventud Católica Femenina e director espiritual do colexio privado Inmaculada Concepción. Tamén participou na comisión que visitou Italia no 38 e, ao regreso, publicou no Boletín de Educación o artigo: “Roma eterna, síntesis de la Excelencia del Viaje”. Foi nomeado inspector.
En tempos da República pertencera á Unión Regional de Derechas (URD) e no 36 afiliouse a Falange sendo mobilizado pola Jefatura Provincial de Milicias no ano 1938. O ministerio do exército concedeulle a medalla de campaña co distintivo de retagarda. Prestou servizos como garda cívico. Tamén foi capelán de campamentos do Frente de Juventudes.
Luis Pintos Fonseca era membro dunha coñecida familia pontevedresa con ligazóns coa masonería e a teosofía; na casa familiar da rúa Charino aínda se conservan elementos simbólicos como a estrela de cinco puntas na fachada e flores de loto esculpidas no portal. Debuxante e pintor, traballou como mestre e como profesor auxiliar de debuxo no instituto de Pontevedra. Exerceu como interino na graduada do Areal (Vigo) e en maio de 1934 noméano como mestre en Lusquiños (Tomeza). Foi socio fundador da Casa del Maestro.
Ordenouse sacerdote no ano 1947 e oficiou a primeira misa na capela de Xesús Nazareno, na que fora bautizado. Foi padriño de altar o catedrático de relixión don Lino García e padriños de mans o seu íntimo amigo José F. Filgueira Valverde e a señorita Ramona Losada Fernández. Colaborador habitual da revista católica SPES.
Participou en diversas actividades do Seminario de Estudios Gallegos. En 1931 foi directivo do Grupo Nazonalista Galego, presidido por Castelao. Sorprendentemente tamén figura como afiliado á Unión Regional de Derechas (URD) na que causaría baixa.
Sobre a súa actitude cando o golpe de estado do 36 circula unha versión nas súas biografías que non parece compadecerse co realmente sucedido; vexamos a xeito de exemplo, o que se afirma na publicación “Pontevedreses”:
Está vinculado con fuerza al movimiento galleguista, lo que en 1936 tiene cierto peligro; Luis, asustado, se refugia en el Monasterio de Poio y allí permanece. Saldrá después de la Guerra para entrar en el Seminario de Tui y de ahí al de Santiago; en 1947 es ordenado sacerdote.
 Noutras biografías afírmase que estudara a carreira internado en Poio cousa imposible por non ter seminario.
 A realidade é que, en decembro de 1935, fora elixido presidente da Asociación de Maestros Católicos e no 36 e anos seguintes, segue  exercendo como mestre en Tomeza ata que no ano 1938 solicita unha excedencia por máis dun ano e menos de dous; a finais do 37 tamén exerce como axudante numerario de debuxo no instituto. Aparece como doante en diversas subscricións patrióticas; en setembro de 1936 (Diario de Pontevedra, 1-10-1936) noméano delegado de ensino na Junta Carlista de Guerra e o 18 de decembro integra a comisión depuradora do maxisterio. En agosto de 1936, como presidente dos mestres católicos, diríxese ao comandante militar da praza cunha “patriótica” carta anunciando un donativo de 250 pesetas (todos os fondos da asociación) e anuncia que os seus membros cederán un día de soldo co mesmo fin (Diario de Pontevedra, 29-8-1936). En setembro de dito ano a Asociación de Maestros Católicos que presidía diríxese á Junta de Defensa Nacional 
felicitándoles entusiastamente por las acertadas disposiciones sobre la destructora enseñanza, coeducación, libros de texto y demás medidas para la restauración moral y cristiana en la escuela española.
 Como se pode comprobar, toda unha serie de actividades documentadas pouco compatibles co suposto refuxio en Poio.
A pesar do seu aliñamento cos sublevados, Pintos, como todos os mestres, tamén será obxecto (ao igual que Jorge Vázquez) de expediente de depuración que, como cabía esperar, resólvese con todos os pronunciamentos favorables o 11 de xaneiro de 1939. O xefe da Falange pontevedresa, Ramón Portela, non vía con bos ollos a composición da comisión depuradora nin a súa actuación, que considera persecutoria contra mestres do SEM (Servicio Español del Magisterio) que estaban na fronte de guerra; nun informe aproveita para acusar a Luis Pintos: 
Hipócrita redomado galleguista de Castelao. Sucesor de el en la Auxiliaría de Dibujo del Instituto a propuesta de Vilanova. ¡Que más querían Castelao y Pintos que esta sucesión!... Su finado padre era masón, uno de los pocos pero conocidos, que había en Pontevedra. El hijo hace una vida de fervoroso católico, pero también lo hacían los separatistas de Bilbao. Fué el autor de los carteles murales del Estatuto Gallego donde se decía: ANTES MORTOS QUE ASOBALLADOS (antes muertos que españoles).
 Como pode apreciarse, duras acusacións incluída a curiosa tradución de “Asoballados”.
En agosto do 36 a ficha de inspección considerábao como de ideoloxía de dereitas e o alcalde informa que durante o período da Fronte Popular fora presidente da Juventud Católica. En 1947 noméano coadxutor en san Bartolomé e no 1948 consiliario da Acción Católica (A.C.) masculina; no 1951, consiliario da rama feminina de A.C. da parroquia. Foi o principal impulsor da “refundación” da Semana Santa pontevedresa a finais da década dos 40, tarefa na que ademais de personalidades como Filgueira Valverde e Vicente Riestra tamén participa a Jefatura Provincial de Ex-combatientes con Saturnino Paz Peón, os irmáns Puig Gaite, Fernando López Viaño e outros que fundan a confraría de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas (máis coñecida na cidade como Cofradía de Excombatientes ).
Afiliado a FET y de las JONS logo da unificación, aparece citado o 10 de abril de 1940 nunha relación de camaradas militantes que debían recoller o carnet na xefatura na rúa Michelena 30. En 1945 continúa aparecendo nos listados de Falange. En 1955 participa como poñente nos actos do Día del Dolor organizados polo Consejo Provincial de Falange.
Ricardo Melero Pereira era representante da Asociación de Padres de Familia e un dos pesos pesados da sociedade capitalina, tanto no mundo empresarial como político. Presidente da patronal pontevedresa, a súa fábrica de alpargatas fora obxecto, en febreiro de 1936, dun vandálico ataque por parte dos sectores máis extremistas da esquerda obreira; o pretexto aducido fora a protesta contra manobras electorais da dereita. Tamén foi directivo do Círculo Mercantil e Industrial, da Cámara de Comercio e da xunta do club de fútbol Alfonso XIII C.F.
A Asociación de Padres de Familia era moi conservadora e belixerante contra determinadas medidas do goberno republicano, nesta orde visitara ao gobernador civil para expresarlle a súa protesta polo proxecto de lei sobre as ordes relixiosas.
Ricardo Melero tiña un perfil político profundamente dereitista: en 1932 participara activamente, xunto con Víctor Lis, Ramón Gómez, Tomás Abeigón, Enrique Paredes, Antero Marescot e outros, na articulación da Unión Regional de Derechas (URD) que nace para “actuar en defensa de los santos principios de la Religión, la Patria, la Familia y la Propiedad, que son la base de la paz pública y el elemento necesario para el trabajo fecundo.”
Nas eleccións de 1933 presentouse como candidato polas dereitas e o xornal El País, órgano de Izquierda Republicana, aproveita para atacalo mediante unha caricaturesca e imaxinaria entrevista: 
en cuestiones políticas reconozco mi falta de preparación y competencia”, os motivos de tomar parte na propaganda dereitista serían “mi vocación de hombre de orden, amante de la religión y de la familia” [...] Pero cree V. que los que tenemos algo que perder podemos soportar estos avances de la República? Yo le puedo enseñar los libros de mi fábrica y verá por ellos que mis ingresos se han reducido al tener que cumplir las leyes sociales que mejoran la situación del obrero. Y eso que los sueldos que pago no son exagerados”
No proceso de crecente radicalización da dereita, foi detido en abril de 1936 por consideralo relacionado con incidentes provocados por fascistas; compañeiros de detención foron significados fascistas como o capitán retirado Benito Pardo, Secundino Esperón, José Outerelo e outros; daquela Melero era tesoureiro da CEDA.
Como podemos apreciar, a compoñente relixiosa militante na súa versión máis integrista está presente en todos os compoñentes da comisión: podemos considerar este aspecto como o factor ideolóxico dominante. Na orde política, a afiliación nos partidos da dereita autoritaria e, en dous casos, no galeguismo de dereitas, deu paso á militancia nas filas falanxistas ou carlistas; militancia non ocasional senón prolongada en décadas desempeñando postos en órganos do chamado Movimiento Nacional e como concelleiros nos axuntamentos franquistas. A documentación de varios arquivos e as fontes hemerográficas e outras permiten completar os perfís biográficos, ocultados ou terxiversados (de xeito intencionado ou non) nas haxiografías ao uso, e comprender mellor o marco da represión sobre o maxisterio.

miércoles, 29 de mayo de 2019

Comisión depuradora do maxisterio (1)

Sobre a depuración do maxisterio na provincia de Pontevedra temos a sorte de contar cos excelentes traballos do profesor Porto Ucha; é de salientar o seu magnífico artigo publicado no último número da revista Sarmiento: “A depuración do maxisterio na provincia de Pontevedra”, de autoría compartida con Raquel Vázquez Ramil.

Nesta entrada tratarase sobre a comisión depuradora de mestres no referente ás características ideolóxicas e militancia política dos seus compoñentes; coñecendo estas comprenderase o apuntado por Andrés Santalla no congreso sobre a represión franquista en Galicia (Narón, 2003) sobre a dureza desta comisión, que orixinou advertencias das instancias superiores pola severidade que tiña nos seus ditames.

A pesar da notoriedade e relevancia social dos seus membros (ou acaso por iso), na maioría das súas biografías  omítese todo o relativo á súa implicación no labor depurador e o seu compromiso co réxime franquista. Non son casos illados na (aínda!) construción mítica, e nalgúns casos interesadamente manipulada, do sucedido en Pontevedra naqueles “anos do medo”.

O presidente, Secundino Vilanova Rivas, catedrático de matemáticas, foi nomeado, sen posibilidade de renuncia, na súa condición de director do instituto pontevedrés. Fora compoñente da xunta da Unión Patriótica, organización política creada polo ditador Primo de Rivera. Aparece como doante nas subscricións patrióticas, tanto nas efectuadas no ano 1934 para “los mantenedores del orden” nos sucesos revolucionarios de outubro, como tras o golpe do 36.

Afervoado católico, fora presidente do Círculo Católico e nesa condición foi elixido para portar o estandarte das Dores na procesión de Semana Santa en 1917; tamén desempeñou o cargo de presidente da Adoración Nocturna e foi membro da Venerable Orden Tercera (V.O.T.) franciscana. O órgano da Juventud Católica de Pontevedra, a revista SPES, no seu número de xuño de 1952, define fielmente o carácter da súa relixiosidade:

Recientemente falleció uno de ellos, D. Secundino Vilanova Rivas, católico, integrista de pura cepa, Catedrático y Director que fué de nuestro Instituto, el cual puso su clara inteligencia al servicio de la Verdad.

Esa condición de “integrista de pura cepa” vai ser, como veremos, unha característica común a todos os compoñentes da comisión pontevedresa.

Na comisión foi o primeiro secretario o inspector Juan Novás Guillán, persoa ligada a organizacións de tipo benéfico como a Asociación Protectora del Obrero, da que foi presidente; membro do padroado do museo de Pontevedra dende 1930, ano no que sucedeu a Antonio Losada Diéguez; posteriormente foi cronista oficial da cidade. Colaborador de SPES, en 1952 publica unha conferencia súa co título: “El Nacimiento del Hijo de Dios y la Nochebuena en los hogares cristianos”. Viúvo de María Viñas del Monte, casa posteriormente cunha compañeira da inspección, María Cruz Pérez.

Politicamente participou do pensamento galeguista encadrado no sector dereitista, foi un dos accionistas do Seminario de Estudios Gallegos e asinante do manifesto de intelectuais galegos a favor do Estatuto en 1936.

Faleceu en abril de 1967 e o seu amigo e correlixionario, José F. Filgueira Valverde, alcalde da cidade, pronuncia no pleno do concello (Novás fora concelleiro e tenente alcalde) un discurso necrolóxico, do que reproducimos o seguinte parágrafo: “bueno, generoso, activo, dispuesto al servicio de todos, entregado con fervor al cultivo del espíritu y a los intereses de la ciudad”.

En 1945 estaba afiliado a Falange Española e así consta nun listado de depurados favorablemente dentro da organización. Durou poucos meses na comisión e foi substituído, en marzo de 1937, por outro inspector, Olimpio Liste Naveira, de perfil inequivocamente implicado cos sublevados.

Olimpio Liste Naveira, mestre e inspector, presidía en 1937 a Asociación de Maestros Católicos e participa en abril dese ano nun cursiño pedagóxico-relixioso, organizado por esta asociación, no que se imparten leccións de pedagoxía “pero de Pedagogía Religiosa y patriótica que era la Cenicienta, la desterrada de nuestra querida España por el laicismo que gangrenó la vida española en estos últimos y desdichados tiempos.” (El Noticiero Gallego, 4-4-1937). Olimpio Liste imparte as leccións: “La señal de la Cruz” e “Los Sacramentos”.

Foi concelleiro no axuntamento de Pontevedra, inspector xefe de educación, director do Boletín de Educación e integrou o grupo que visitou Italia no ano 1938 para estudar o modelo educativo do goberno fascista de Mussolini.

Con anterioridade ao golpe, no ano 1934, foi presidente da sección de Información, Prensa e Propaganda da Casa del Maestro, institución na que convivían tendencias políticas contrapostas. A presencia de persoas de dereitas e o tipo de actos que organizaba fixeron que fora contemplada con receo por algúns mestres dos sectores máis comprometidos politicamente. Un deles cualificábaa de “ reaccionaria, guarida de catedráticos y señoritos, que por medio de bailes, fiestas, banquetes, procura desviar a los maestros de las Casas del Pueblo”.

Foi elixido en decembro de 1936 presidente da Asociación de Maestros Católicos.

Na orde política, Liste militaba en Falange e ocupou postos de mando nas milicias desta organización (xefe de centuria), así como desempeñou o posto de sarxento da temida Guardia Cívica mandada por Víctor Lis. Estas dúas milicias estiveron implicadas na represión cruenta na comarca pontevedresa. En anos posteriores ocupou postos como o de presidente da xunta provincial da Mutualidad de Enseñanza Primaria e axudante provincial das Falanges Juveniles.
                                        (Continuará nunha próxima entrada)

miércoles, 1 de mayo de 2019

Primeiro de maio de 1949.

O primeiro de maio de 1949, a edición galega de Mundo Obrero, voceiro do partido comunista, facía un chamamento ao pobo galego alertando contra a recente sinatura ( 4 de abril) do pacto do Atlántico Norte que daba orixe á OTAN. Transcribimos integramente a publicación:
¡PUEBLO GALLEGO! EN ESTE PRIMERO DE MAYO, MANIFESTEMOS NUESTRA REPULSA ANTE LAS NUEVA MANIOBRAS DE LOS IMPERIALISTAS YANQUIS ENCAMINADAS A FOMENTAR UNA NUEVA GUERRA.
En este primero de mayo, cuando los trabajadores de todo el mundo pasan revista a sus fuerzas, elevemos nuestra propuesta vigorosa ante los intentos imperialistas, tendentes al desencadenamiento de otra conflagración mundial.
Con el tambaleante régimen franquista todavía en el poder, sostenido por los imperialistas yanquis a cambio de nuestra independencia y soberanía nacional, los comunistas, desde la vanguardia de la lucha, fundidos con las masas populares, democráticas y progresivas, nos sumamos a la protesta mundial contra los fomentadores de una nueva guerra.
Es ahora precisamente, cuando la clase trabajadora de todo el mundo tiene que esforzarse más por desenmascarar ante toda la humanidad los fines que se persiguen con la firma del llamado Pacto Atlántico del Norte, realizado hace poco más de un mes en los Estados Unidos de América, con fines agresivos.
Tenemos que recordar a todos los trabajadores, que las raíces del fascismo no han sido arrancadas aún de cuajo, como algunos honradamente creyeron al haber sido derrotados los países más imperialistas y agresivos, Alemania, Italia y el Japón, y que hoy como ayer la amenaza de una nueva guerra se cierne sobre los pueblos, fomentada por los mismos que en Munich amañaron la “no intervención” a espaldas del pueblo español, que llevó al derrocamiento de la República y al reforzamiento del régimen fascista de Franco.
Millones y millones de personas desfilarán con pancartas en todo el mundo en este primero de mayo, desplegando sus banderas en manifestación de protesta contra este pacto, cuya única finalidad es la de crear las condiciones para arrastrar a los pueblos a una nueva guerra, esta vez contra la Unión Soviética y los países de las nuevas democracias.
Hay que impedir que los incendiarios de guerra lleven a cabo su fatal propósito, uniéndonos todos en un solo frente anti-imperialista y democrático, por la salvaguarda de nuestras libertades.
Los trabajadores gallegos, manifiestan su voluntad inquebrantable de marchar al lado del gran país del socialismo victoroso (sic), la Unión Soviética, al lado de las democracias populares; al lado y en apoyo de los pueblos oprimidos y sojuzgados por el fascismo y el imperialismo, hacia el total aniquilamiento de las clases opresoras.
¡TRABAJADORES!: En esta fecha conmemorativa, a la lucha unidos, bajo la gloriosa bandera de la Unión General del Trabajo (sic), para acabar con este régimen criminal que vende España al extranjero, e intenta hacer de los españoles carne de cañón al servicio de los herederos de la política de Hitler y Mussolini.
¡VIVA LA LUCHA UNIDA DE LOS TRABAJADORES GALLEGOS!
¡GUERRA A MUERTE A LOS TRAIDORES Y VENDEPATRIAS !
¡MUERAN LOS INCENDIARIOS DE GUERRA!
¡ VIVA EL GRAN PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA!
¡VIVA LA REPÚBLICA!
Partido Comunista de ESPAÑA. Comité de Galicia.

jueves, 25 de abril de 2019

Epistolario (V). Presos de Mourente. 1934.


Sr. Dn José Ruibal
Apreciable camarada, erecibido la tuya en compañia de mis camaradas, pues Reibal [ José Ruibal López] aqui estamos, bien de salud pues me preguntas si yo se cuando es el goisio pues yo no se nada el dia que yo lo sepa ya te lo mandaré dicir el abogado bino aguntami una beces y me digo que abia bolber y aun no a bolbido el 29 [29 de outubro de 1934] fuimos declarar yo y billaberde [José Villaverde Cendón] guaquin [Joaquín Martínez Vázquez “O Marión”] meis [ Ramón Meis Pintos] ynocente [Inocente Filgueira] y ami me digo el señor furonda [ comandante Salvador de Foronda, instrutor da causa] me digo que no tenia inportancia.
Reibal me mandas dicir como esta gracia [ García Filgueira?] y olibera el biego [ José Oliveira Posada] y todos camaradas de ese otel que no sabemos nada de ellos y queremos saber de bosotros ermanos. [...]
pues Reibal qui abenido tu cuñado de gebe [Xeve] y la nobia de eligio  y me pregunto por ti y yo le dige que estabas en marin pues que le escribas agebe y que le mandes la direcion tuya. [...]
Reibal me diras como esta olibeira [ Alfredo Oliveira Durán] el domingo estubo en este otel argentina [Argentina Villaverde, compañeira de Alfredo] y barias de murente [Mourente] y de gebe y maruga a escarallada [ Maruja, futura muller de Manuel Torres]. Simas por mi asta la tuya.
Muchos recuerdos de fandiño [Antonio Fandiño] para todos de ai y muchos rrecuerdos de billaverde [José Villaverde] para todos de esa y muchos rrecuerdos de todos camaradas que estan en mi camarote para los camaradas de esa porque somos ermanos ijos de una misma madre y amas tenemos que unirnos para la comida de los enemigos [...] salud y rrebolucion y un abrazo fraternal en nombre de la rebolución atodos camaradas salud. [...] le das recuerdos a torres [Manuel Torres Lorenzo] olibera a gracia a olibeira el biego a rrei [ Andrés Rey Rey] y todos los camaradas.
Asina esta carta, na que se respectou redacción e ortografía orixinais, Constante Tomé Tomé. Consta como dirección a do cárcere de Pontevedra na rúa da Oliva 47 (actual Audiencia Provincial).
Con motivo da corta de varios piñeiros para interromper o paso na carreteira de Ourense, así como danos na liña de condución eléctrica da empresa “La Hulla Blanca” (da que a posterior FENOSA herdaría o nome na boca dos nosos avós: "a Hulla"), foron detidos varios veciños de Mourente e Bora: Manuel Torres Lorenzo, Manuel Dacosta, Herminio Coto, José Villaverde, Ramón Meis (pai e fillo), Joaquín Martínez, Inocente Filgueira, Jesús Pereira, Alfredo Oliveira, José Ruibal e Constante Tomé. Outros veciños de Mourente con postos destacados no sindicalismo pontevedrés e, como os anteriores, membros do partido comunista e das centrais CGTU e UGT, tamén estaban detidos: José Oliveira, Manuel Ruibal, Manuel García Filgueira, Manuel Martínez, entre outros.
As detencións eran consecuencia da represión sobre os militantes das organizacións obreiras que apoiaran a folga xeral revolucionaria de outubro de 1934; o autor da carta está detido, xunto con varios compañeiros, no cárcere pontevedrés, cualificada ironicamente por el de hotel e o destinatario, José Ruibal, forma parte do grupo de presos no pontón Minerva do polígono Janer de Marín. Noutras entradas deste blog analizamos o ocorrido nesas datas en Pontevedra. (Véxanse tamén as tres entradas seguintes á enlazada).
Foto: José Oliveira Posada. De "Mourente nos anos do medo". CMVMC de Mourente.

martes, 26 de marzo de 2019

Memoria pontevedresa na década dos noventa.

A memoria escrita sobre a represión en Pontevedra capital na última década do século pasado estaba dominada polo silencio ou polo relato mítico. No desenvolvemento da primeira transición, tanto os diversos grupos políticos como a sociedade, de xeito maioritario, fuxían de calquera apelación aos tempos republicanos e, moito máis, a calquera mención da brutal represión levada a cabo polos golpistas no 1936 e anos posteriores.
Deixando a un lado publicacións pioneiras, como as de Bernardo Máiz ou monográficos editados por A Nosa Terra, polo seu carácter xeneralista, aparecían referencias parciais á nosa cidade en libros editados na década anterior como El alzamiento de 1936 en Galicia. Datos para una historia de la guerra civil de Carlos Fernández (que publicaría tamén Alzamiento y guerra civil en Galicia no ano 2000), en memorias como Cuatro años a bordo de una isla de Evaristo Mosquera, que achegaba diversa información, especialmente sobre a súa estancia no “lazareto”; neste aspecto sería moi superado polo magnífico libro, e documental correspondente, de Antonio Caeiro e outros Aillados, que combinaba testemuñas persoais con fontes documentais e que segue sendo referencia obrigada para todo o referente á illa de san Simón, xunto coas posteriores publicacións de Gonzalo Amoedo.
Ao relato mítico sobre o sucedido en Pontevedra contribuíra, anos atrás, a Vida, paixón e morte de Alexandre Bóveda de Xerardo Álvarez Gallego, editado en Bos Aires no ano 1972; esta publicación, con abundantes erros e afirmacións inexactas, tivo unha ampla circulación. Outra das publicacións apaixonadas dos primeiros momentos, tamén editada en Bos Aires no 1938, foi Lo que han hecho en Galicia. Episodios del terror blanco en las provincias gallegas contadas por quienes los han visto e que presenta características parecidas ao anterior.
Xa na década que tratamos, a dos noventa, aparece Historia de la ciudad de Pontevedra de Xosé Fortes, que adica un par de páxinas a tratar a represión; o carácter da obra non propiciaba un tratamento polo miúdo do tema e explica a extrema violencia desatada como consecuencia de “una sangrienta locura colectiva, en la que los odios y rencillas acumulados afloraron violentamente a la superficie.” As fontes utilizadas por Fortes neste tema parecen ser exclusivamente orais (non hai referencias documentais) o que explica omisións e erros no relacionado coas vítimas. En relación cos responsables da represión destaca acertadamente o papel sobranceiro da Guardia Cívica mandada por Víctor Lis.
Outra publicación do mesmo ano, 1993, é Inmolados gallegos. Alexandro Bóveda, Víctor Casas, Telmo Bernárdez, Adrio Barreiro... de Luis Lamela; este libro marca un fito na historia da represión en Pontevedra capital pois, por primeira vez, aparece un relato sistematicamente documentado do sucedido nos días inmediatos ao golpe. Centrado nos xuízos a Bóveda e aos “dez do doce de novembro”, é un relato sen concesións á mitoloxía. Luis Lamela sinala dun xeito claro a responsabilidade última da violencia: 
De la totalidad de los fusilamientos – la llamada “represión legal” - hay que aplicar la exclusiva responsabilidad a los militares. Asimismo, la otra represión “legal” (sic), esto es, los “paseos” practicados por las patrullas del amanecer falangistas, son también de su completa responsabilidad, pues ellos, los militares sediciosos, ejercieron la exclusiva autoridad en todos los campos del orden – su orden – durante aquella época.
A comezos desta década visita Pontevedra unha investigadora francesa, Marie-Pierre Bossan, coa intención de realizar unha serie de entrevistas a persoas que viviran a guerra civil. Cando realiza a primeira visita (1991) participaba nun programa de investigación pluridisciplinar sobre a memoria oral; entra en contacto con Historga (as entrevistas serían depositadas nesta entidade) e elixe Pontevedra pois era unha cidade que non tiña fondos de entrevistas recollidos.
Entre os anos 1993-1994 fixo varias visitas a Pontevedra e contactou con 80 posibles testemuñas, rexeitaron a entrevista 28 e, con máis ou menos reticencias, aceptaron efectualas 52 persoas; delas 19 preferiron gardar o anonimato, aínda que polo contido non é difícil coñecer a identidade.
A partir destes testemuños e a posterior verificación dos feitos mediante a confrontación con outros testemuños e publicacións e a análise da coherencia interna dos relatos, elaborou a tese doutoral Émergence d’une mémoire de la guerre civile en Galice. Le cas de Pontevedra.; estivo dirixida polo profesor Michel Moner e foi defendida o 17 de xaneiro de 1998 na universidade Stendhal – Grenoble III.
Sería moi desexable a tradución e publicación da tese, tanto polo interese do conxunto de testemuños ( accesibles e coñecidos polos investigadores pero non pola sociedade), como pola análise que fai a autora sobre os mecanismos, problemática e estado da memoria sesenta anos despois do conflito.
En canto ao contido das entrevistas, na actualidade e despois de numerosas publicacións sobre a represión en xeral e a pontevedresa en particular, ven a confirmar o que xa coñecemos; abondan os erros e as omisións, lóxicas neste tipo de traballos pois, como afirma a autora: “ As fontes orais presentan pouca fiabilidade para unha análise precisa da represión. Na cita de exemplos concretos, os erros son frecuentes e facilmente localizables.” Considera que son erros de tipo cronolóxico e que, nos datos cuantitativos a tendencia xeral dos testemuños parece ser a esaxeración.
Debemos ter en conta a dificultade existente nos anos noventa para analizar a veracidade dos testemuños debido á escaseza de publicacións documentadas; neste aspecto, a autora é bastante reticente coa obra citada de Lamela por basearse unicamente en documentación dos arquivos e non ter en conta testemuños orais. Para M.P. Bossan isto daría lugar a supostos erros; é certa a existencia dalgún erro no listado de vítimas de Inmolados Gallegos (comprensible polas dificultades que este tipo de investigacións conleva), pero moitos menos que no resto de publicacións que utiliza a autora como referentes. Precisamente o exemplo escollido por Bossan acredita todo o contrario do que aduce a investigadora francesa: o caso do taxista José Pintos, que Lamela cita (acertadamente) como “paseado” e que Fortes e outros testemuños consideran como sobrevivente ao “paseo”. Na actualidade está perfectamente documentada a versión de Lamela e totalmente errada a contraria.
Destaca a autora o papel dominante ou exclusivo da represión como eixe dos relatos, agás unha minoría (en xeral partidarios dos sublevados) que afirma que en Pontevedra nada sucedera: 
aquí se pasó hambre en el 41, en el 40, pero durante la Guerra Civil, Pontevedra fué un oasis de paz y de tranquilidad, los muertos estaban enterrados, la gente estaba...las viudas y los huérfanos estaban tristes y desconsolados pero después aquí ya no pasó nada.
 Tamén considera significativa a incomprensión diante da violencia gratuíta, sen atopar motivos para a súa existencia; as testemuñas non parecen comprender por que as vítimas foran vítimas e os verdugos foran verdugos. No conxunto dos testemuños, é salientable para a autora a ausencia de consideracións sobre o exilio ou a guerrilla.
Respecto aos verdugos, aparte de Víctor Lis, nome asumido pola práctica totalidade dos entrevistados, moi poucos citan outros nomes; ao sumo media ducia e dos que nos consta fehacientemente a súa participación directa nos “paseos”. Isto ven a confirmar que nas distintas localidades sempre se coñeceu o nome dos verdugos. Algúns dos que citan nomes de represores son testemuñas que preferiron quedar no anonimato. Varios piden silenciar a gravadora e son frecuentes os que se botan atrás e piden que non se mencionen cando revisan a entrevista. O medo (aínda!) e a pertenza a coñecidas familias pontevedresas dalgúns deles poden estar detrás desta actitude.
“Y Víctor Lis, el criminal número uno. De los muchos criminales que había, ese era un cabeza visible: Víctor Lis Quibén.”
Outro feito destacado é a exculpación (ou cando menos o esquecemento) dos militares como responsables da represión. As testemuñas sinalan como executores a Guardia Cívica e os falanxistas sen facer referencia ás autoridades militares de quen dependían; atribúense as mortes ás envexas e vinganzas persoais, moitas veces por motivos profesionais, singularmente entre médicos, e ponse como exemplo o fusilamento de Caamaño.
Non faltan tampouco as alusións á necesidade de non remover o pasado e á conveniencia de esquecer. Dende o anonimato, unha profesora galeguista exprésao do seguinte xeito:
¿Cómo vas ahora a poner todas esas cosas sobre el tapete...? ¿Y cómo vas ahora en las familias a suscitar todo eso? Pero es cierto, ¿Cómo vas a sacar esas cosas? Gracias a Dios pues...las familias están cruzadas, están entrelazadas completamente. Entonces es mejor no recordar.

domingo, 24 de febrero de 2019

Sindicalistas en Vigo (e 2)

A continuación complétase o listado que aparece na entrada anterior.

Sociedad de constructores de envases y gomas de Vigo.
Presidente: Eduardo Araújo. (en rebeldía)
Vicepresidente: Manuel Rivas.
Secretario: Agustín Permuy.
Vicesecretaria: Jesusa Cruz.
Contador: Urbano Piñeiro.
Vicecontador: Antonio Álvarez.
Depositario: Gerónimo Costas.
Vogais: Asunción Pujales, Balbina Covelo, Rosa Collazo, Marina Buján.
Vogais no comité da Federación: Felipe Fandiño, José González, Jaime Rodríguez.

Sindicato de tranviarios de Vigo y sus contornos.
Presidente: Manuel del Río Vázquez. ( fusilado)
Vicepresidente: Alejandro del Río Álvarez.
Secretario: Justo Sánchez Lorenzo.
Vicesecretario: Francisco Comesaña Salgado.
Contador: Antonio Pérez Fernández.
Depositario: Miguel Pérez Martín.

Federación Gráfica Española. Sección mixta de Vigo.
Presidente: Rafael Ruíz.
Secretario: José Martín.
Vicepresidente: Manuel Durán.
Vicesecretario: Francisco Regido.
Contador: Manuel Pose.
Depositario: Guillermo Vázquez.
Bibliotecario: Benjamín González.
Vogais: Antonio Sánchez, Rafael Rodríguez.

Sindicato nacional ferroviario. 3ª zona. Consejo obrero de Vigo.
Presidente: Ramiro Vieira. (declaró)
Secretario: Eloy Pereira (muerto por la fuerza páblica)
Tesoureiro/contador: Oracio (sic) Rouco.
Vogal de movemento: José Pérez.
Vogal de Vías y obras: Gumersindo Costa.
Vogal de Estacións e centrais: Franklin Acevedo.
Vogal de oficinas: Emilio García.

Sociedad de obreros y empleados de la Junta de Obras del Puerto.
Presidente: Benito Pazo.
Vicepresidente: Salustiano Quinteiro.
Secretario: Manuel González.
Vicesecretario: Antonio Lago.
Tesoureiro: Francisco García.
Contador: Antonio Pérez.
Vogais: Emilio Sanmartín, Víctor González, Gerónimo García, José Guride.

Consejo Obrero Ferroviario del Oeste.
Presidente: José Marcos Astor.
Secretario: Laureano Rodríguez Aranís.
Tesoureiro: -
Vogais: Joaquín Álvarez Piña, Juan Cruz García Coco, José Sánchez, Celso Parada Collazo, Constantino Pérez Durán, Manuel Izquierdo, José Moralejo Santos.

Federación Gráfica Española. Sección mixta de Vigo.
Presidente: Leoncio Silva Sobral. (declaró)
Vicepresidente: Rafael Ruíz Vega.
Secretario: Álvaro Galloso Novas.
Vicesecretario: Juan Fernández Jares.
Contador: Fernando Rivas Rodríguez.
Depositario: Guillermo Vázquez Godoy.
Bibliotecario: Enrique Rodríguez Garrido.
Vogais: Juan Rodríguez Vicente, Cesáreo Santiago González.

Sociedad de camareros, cocineros y similares La Galaica. Sección de camareros.
Presidente: Fulgencio Ramos Fernández. (declaró)
Vicepresidente: José Pena Arias.
Secretario: Ricardo Callejo.
Vicesecretario: Ángel Casas.
Tesoureiro: Manuel Valiño Mariño.
Vicetesoureiro: José L. Moreiras.
Vogais: Benito Lorenzo, Leandro González, Ramón Lorenzo López, Manuel Jurado Franco, Moisés Calle Ruano, Agustín Domingos Barreiro.

Sociedad de camareros, enfermeros y cocineros marítimos “La Internacional”.
Presidente: Ernesto Argibay Blanco. (declaró)
Vicepresidente: Antonio Bermúdez.
Secretario: Rafael Cid. (aparece subliñado)
Vicesecretario: Serafín Vázquez.
Depositario: Pastor Montenegro.
Vogais: Arturo Moreno, José Benito Vázquez, Juan Vázquez, Dolores Villaverde.
Secretario xeral: José Paz Freiría.

Asociación de Trabajadores de la Enseñanza.
Presidente: José Criveiro González.
Secretario xeral: Isidoro Cid Rivo.
Secretario administrativo: Antonio Juanes Crespo.
Secretario de propaganda: José Meis Martínez.
Tesoureiro: Antonio Vidal Bordoy.
Vogal 1º : Manuel Martínez Preiro (sic)
Vogal 2º: Víctor Sánchez Martil.

Sindicato de trabajadores del crédito y de finanzas.
Presidente: Rafael Barreiro Pérez. (declaró)
Vicepresidente: Antonio Cabaleiro Lago.
Secretario: José A. Ruíz Varela.
Contador: Antonio Ares Díaz.
Tesoureiro: Fernando Fernández Pérez.
Vogais: Federico Ferreiro López, Guillermo Fernández Vicente, Luis Domínguez Lago, Jesús López Otero.

Asociación de empleados de comercio e industria.
Presidente: Demetrio Bilbatúa. (fusilado)
Vicepresidente: Manuel Verísimo.
Secretario: fernando Martínez.
Vicesecretario: Manuel Rodríguez.
Contador: Julio Prado.
Tesoureiro: José Vilas.
Bibliotecario: José María López.

Sociedad de camareros, cocineros y similares “La Galaica”.Grupo cocineros.
Presidente: Sabino Portela Míguez. (declaró)
Vicepresidente: Manuel Vilariño.
Secretario: Jesús Campos.
Vicesecretario: Francisco Vidal.
Tesoureiro/contador: Francisco Martínez.
Vicetesoureiro: Manuel Vidal.
Vogais: Andrés Valuja, Román Amoedo, Tomás Campo, Luis Vidal.

Descargadores de carbón, sal y sus similares.
Presidente: Rogelio Rodríguez Nogueira.
Vicepresidente: Antonio Vila Barciela.
Secretario: Dionisio Rouco Barreiro.
Vicesecretario: Orencio Abalde Rodríguez (subliñado).
Contador: Rogelio Leirós.
Tesoureiro: Domingo Alonso Vila.
Vogais: Manuel Duarte Carrera, Guillermo Leirós Vila, Germán Freiría.

Sindicato de empleados y obreros municipales.
Presidente: Gregorio Martínez Ros.
Vicepresidente: Constantino Iglesias.
Secretario: Ramón González Brunet. (fusilado)
Vicesecretario: Ramón Otero Franco.
Tesoureiro/contador: Manuel Torres Ramos.
Vogais: Cecilio Comesaña Alonso, Hermenegildo Lago Pérez, Edmundo Novoa Barros, Florindo Fernández Fernández.

Para engadir algunha información máis aos listados anteriores, engadimos algúns dos enviados á autoridade militar pola comisaría viguesa na data de 23 de agosto de 1936.
Sindicato de Boteros (CNT)
Presidente: Eduardo Gil Fernández.
Secretario: Dalmacio Bragado Ruíz.
Contador: Arturo Navarro.
Depositario: Antonio Otero.
Delegados do pleno: Cándido Cascallar Viejo, Eduardo Álvarez Montes.
Sindicato de Industrias pesqueras y sus derivados.
Presidente: Manuel Fandiño Ricart.
Vicepresidente: José Santiago Torres.
Secretario: Germán Parga Varela.
2ª secretario: José Paz.
Tesoureiro: Ezequiel Collazo.
2º tesoureiro: Germán Rodríguez.
Vogais: Mariano Pintos, Andrés Cordero, Robustiano Collazo e Indalecio Rodríguez.
Sindicato de Hojalateros.
Presidente: Heliodoro Fernández (subliñado e con aspa vermella).
Secretario: Manuel Maqueira (sic).
Vicesecretario: Manuel Ponete.
Contador: Federico Carbajo.
Vogais: Primitivo Castro, Manuel Trigo e Máximo Tojo.
Sindicato de Confiteros y similares.
Presidente: Guillermo Barros Cela.
Secretario: Ramón Martínez Rodríguez.
Tesoureiro: Agapito Rodríguez.