lunes, 6 de abril de 2020

Contra o esquecemento: Antonio Villaverde Hermida.

Antonio Villaverde Hermida nacera facía trinta anos no lugar de Pidre na parroquia de san Vicente de Cerponzóns, concello de Pontevedra, fillo de Ramón e de Manuela, solteiro, residía en Bueu onde traballaba como chofer dunha camioneta de transporte de mercancías entre Pontevedra e aquela localidade e tamén, ás veces, a Cangas.
Desde o 31 de agosto de 1936 estaba alistado como soldado na 2ª compañía do Batallón de Voluntarios de Pontevedra, pois fora mobilizado como soldado de cota. O 21 de agosto, o inspector de policía Enrique Valls e os auxiliares Borrajo, Landín e Vizcaíno, tras o permiso do xefe do batallón, detéñeno. Os motivos que constan para a detención son;
en el día 20 del pasado mes y con posterioridad a la declaración del Estado de Guerra condujo una camioneta llena de gente armada que se dirigía a esta Capital y fue obligada a retroceder desde Marín por las fuerzas del Polígono Janer. Dicho individuo era vocal de la Secretaría de propaganda de la Juventud Socialista de Bueu, y actuó en perfecto enlace con las organizaciones Marxista (sic) de Bueu, Cangas y Pontevedra.
Daquela as xuventudes socialistas e comunistas xa estaban unificadas e Antonio levaba tempo militando no partido comunista; os informes así o testemuñaban e, fai tempo, neste mesmo lugar publicamos dúas cartas autógrafas que dirixiu a Juan Manuel Gómez Corbacho nas que este extremo aparece perfectamente claro.
Tras a detención ponse en marcha a maquinaria xudicial militar instruíndo a causa 970/36. En declaracións diante do xuíz instrutor, Antonio manifesta que o día 20 de xullo recibira un aviso telefónico comunicándolle que debía presentarse coa camioneta no concello. Ás seis da tarde levou no vehículo un grupo de xente sen armas cara Pontevedra pero deron volta en Mogor ao coñecer que se declarara o estado de guerra na capital. Deféndese das acusacións sobre a militancia política recoñecendo que, aínda que pertence á Juventud Socialista, “no tiene idea política determinada sin que esté conforme con las ideas socialistas ni comunistas”.
A súa liña de defensa foi desmontada con diferentes testemuñas: a alcaldía de Bueu precisa, agravándoas, as acusacións e sinala que Antonio fora un dos dirixentes da recollida de armas en Bueu os días 19 e 20 de xullo, tamén afirma que cando conducira a camioneta a Pontevedra ía provisto dunha pistola, ademais intervira na colocación dunha bomba na ponte de Beireses, na estrada de Pontevedra a Cangas. Non faltaron outras testemuñas de cargo que confirman as acusacións.
O 17 de novembro de 1936 celébrase consello de guerra en Pontevedra; o tribunal estaba presidido polo tenente coronel de infantería Rafael González, actuaban como vogais os capitáns da mesma arma Juan Cuerpo, Antonio Fontenla e Benito Pardo e os de artillería Luis Sánchez Cantón e Manuel Casal. Exerce como poñente o tenente auditor Joaquín Otero Goyanes, de fiscal o alférez habilitado Manuel María Puga y Ramón e como defensor o capitán de artillería Rafael Reyes.
Na representación teatral que eran aqueles xuízos, non facía falta que falaran as testemuñas de cargo e o fiscal renuncia a elas; de pouco vale o testemuño do seu patrón que corrobora a incautación da camioneta nin o acareo con outra testemuña que o acusa. Preguntado polo presidente do tribunal se tiña algo que engadir, Antonio contesta que “sólo tenía que decir que todas las acusaciones que se le hacen son falsas, sin que tenga más que exponer”.
Condénano a pena de morte por un delito de rebelión coa agravante de perversidade debido a “su destacada actuación revolucionaria y de sus antecedentes”. Ademais debe abonar 25.000 pesetas ao Estado en concepto de responsabilidade civil.
Á sete da mañá do 28 de novembro de 1936, no alto da Caeira, un piquete de forzas de Asalto mandadas polo tenente Antonio Vázquez Quitián executa a sentenza; Antonio recibe seis disparos, tres na rexión abdominal, dous na rexión torácica e un no pescozo, que determinan o colapso cardíaco que figura no certificado de defunción. Ese mismo día dan orde de embargo dos seus bens para garantir o pago da multa.
Outros membros da familia foron represaliados, algúns na posguerra.

domingo, 29 de marzo de 2020

A festa de san Roque.

Como consecuencia dos sucesos revolucionarios de outubro de 1934 producíronse numerosas detencións, entre elas a do mestre Víctor Fraiz Villanueva, a súa dona Placeres Castellanos Pan e tamén os seus fillos, Vicente e Ramón que, polas súas idades de 14 e 13 anos respectivamente, quedaron en liberdade pero a disposición da autoridade militar. Nesta ocasión non falaremos de Víctor Fraiz, acusado de dirixente do movemento sedicioso, senón dunha historia derivada do rexistro da súa casa e da documentación que alí atoparon. A maior parte estaba relacionada coa Federación de Trabajadores de la Enseñanza, que el presidía; entre os escritos aparecen algunhas cartas de mestres ou familiares nas que daban conta de feitos relacionados coa situación daqueles días.
As autoridades tomaron nota dos nomes dos autores destas cartas e deron ordes de rexistro dos seus domicilios; entre eles estaba o de Antonio Morales Belmonte, antigo mestre da Illa de Arousa, que fora un dos detidos como consecuencia da “implantación del comunismo libertario” naquela localidade. Fora posto en liberdade e tomara posesión do seu novo destino en Almuñecar (Granada), onde residía en novembro de 1934. Debeu ser no rexistro na casa deste mestre onde atoparon un escrito, anterior aos sucesos de outubro de 1934, no que se daba conta dos acordos tomados nunha asemblea da Agrupación Socialista da Illa de Arousa celebrada o 29 de xullo dese ano. O asunto tratado fora a petición de apoio que fixeran a dita agrupación para a celebración da festa de san Roque. O acordo foi o seguinte:
En la Asamblea de hoy se acordó, en vista de la proposición del Presidente a la fiesta de S. Roque, lo siguiente:
1º Si la fiesta es religiosa, oponerse a ella y considerar ofensivo que solicite apoyo a nuestros afiliados.
2º Si la fiesta es popular, entonces debe estar controlada por esta Organización y su programa discutido en Asamblea y que tenga lugar en día que no haya ninguna fiesta religiosa.
Vº Bº El Presidente: Antonio Morales. El Secretario: Luis Bóveda.

domingo, 22 de marzo de 2020

Informes.

Nos consellos de guerra, os informes, principalmente os da Guardia Civil, alcaldía e entidades afíns ao réxime, tiñan unha importancia fundamental; xeralmente, á hora de xulgar tíñase máis en conta a militancia e ideoloxía do acusado que os posibles feitos delitivos que cometera, ou sexa, castigábase máis polo que eran que polo que fixeran. Fronte estes informes pouco contaba o que dixeran as testemuñas propostas pola defensa que, en ocasións, tiñan que soportar as chamadas á orde do fiscal ou do presidente do tribunal por non coincidir con aqueles.
Aínda así son frecuentes as discordancias ou distinta intensidade acusatoria nos emitidos polas propias organizacións do réxime, tampouco faltan as ocasións en que son copias exactas aínda que asinadas por distintas autoridades.
Os da Guardia Civil acostumaban revestirse de tons apocalípticos e destacaban pola súa dureza; non se contiñan á hora de utilizar os cualificativos e xuízos de intención nas informacións que proporcionaban. Palabras como “comunista”, “revolucionario”, “extremistas”, “escopetero”, “antirreligioso” e semellantes son de uso corrente.
Nesta entrada propoñemos un exercicio de comparación entre os informes emitidos sobre un grupo de veciños do concello de Meis polo comandante de posto de Cambados, José Brea, e por outra autoridade pouco sospeitosa: o alcalde e delegado de orde pública Ramón García Sampayo, o “falanxista bo”, en contraposición co seu irmán Manuel, protagonista do magnífico libro “Seique” de Susana Sánchez Aríns, do que falamos noutra entrada.
Para facilitar a comparación entre eles colocámolos de xeito correlativo.
José Villar Otero [informe do alcalde (A)] Afiliado a la Sociedad “La Fraternidad” de Meis, compenetrado con el programa ideológico de la misma. Hacía propaganda activa en ese sentido y fué el que condujo el coche el día 20 de Julio de 1936 en que iban otros asociados a dicha agrupación a Pontevedra, regresando sin llegar a la capital.
[informe da Guardia Civil (GC)] Se hallaba afiliado a una organización comunista denominda “La Fraternidad de Meis” siendo propagandista de este ideal. El dia 20 de Julio del año anterior, actuó intensamente contra el movimiento salvador, conduciendo extremistas en un omnibus de su propiedad desde Meis a Pontevedra y viceversa. También fué visto en casa de su convecino Rosendo Rodríguez Ares, cargando cartuchos de escopeta para los revolucionarios que mas tarde fueron a la Capital, para ponerse a las Ordenes del Gobernador Civil, trabajando con entusiasmo en pro de la causa marxista. Siendo de buena conducta moral y privada.
Amando Romero López. [A] Según rumores públicos parece que era de ideal comunista y en ese sentido hacía propaganda activa para adquirir adeptos, habiendo concurrido el dia 20 de Julio a Pontevedra con armas.
[GC] Observa dudosa conducta moral y privada. También se hallaba afiliado a la misma organización comunista, por la que demostraba mucho entusiasmo. El 20 de Julio, fue armado como escopetero a la Capital para actuar contra el movimiento militar, tardando tres días en regresar a su domicilio. Actualmente se encuentra en América.
Manuel Barros Torres. [A] Es de ideología izquierdista en pro de cuyas ideas hacía activa propaganda, era antirreligioso y concurrió con armas a Pontevedra el día 20 de Julio, siendo afiliado a la Sociedad “La Fraternidad” de Meis.
[GC] Observa buena conducta moral y privada. Pertenecía igualmente a la Sociedad llamada “La Fraternidad de Obreros Agricultores de Meis”. Se le advertían ideas extremistas y era gran propagandista de las Izquierdas. También era antirreligioso y el 20 de Julio actuó contra el movimiento Nacional.
Marcial Chantada Barros. [A] [...] era de ideología comunista, propagandista activo, desempeñaba el cargo de 1º Teniente Alcalde de este Ayuntamiento y concurrió con armas el día 20 de Julio a Pontevedra regresando sin haber llegado a la capital.
[GC] [...] Actuó intensamente en favor de las izquierdas y ultimamente como elemento del Frente Popular, ejercía el cargo de Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Meis representando dicha política. Al iniciarse el movimiento salvador, si bien no marchó a la capital, se reunió en el Mosteiro con los demás extremistas haciendo causa común con los mismos.
Benito Güimil Prado. [A] Como dueño de un pequeño comercio y amenazado con el boicot por sus convecinos se afilió a la Sociedad “La Fraternidad” de Meis. Sin embargo el día 20 de Julio concurrió con armas a Pontevedra ignorando si esto fué voluntario o forzoso.
[GC] [...] Profesa Ideas extremistas y el 20 de Julio de 1936, marchó a Pontevedra armado de una escopeta para actuar contra el Glorioso Movimiento Nacional, volviéndose desde Alba al enterarse de la declaración del Estado de Guerra.
Manuel Rodríguez Alfonso. [A] Es de ideología izquierdista, estaba afiliado a la C.N.T. y que formó parte de los que actuaron en la requisa de armas, esto según rumores.
[GC] Pertenecía al Frente Popular y el 20 de Julio se reunió en Meis con los revolucionarios, marchando desde este punto al Establecimiento del vecino de Puente-Arnelas José Lede Fontenla donde adquirió cartuchería para escopeta, pólvora y perdigón para la carga de cartuchos; todo ello para ser empleado contra las fuerzas que iniciaron el Glorioso Movimiento Nacional. Por este hecho le ha sido instruída la correspondiente causa por la autoridad Militar siendole sobreseída.
Continúan os informes sobre as seguintes persoas: Serafín Mosteiro, José Vidal Fernández, José Rivas Pérez “Covelo”, Domingo Sartal Pazos, Rogelio Outeda Iglesias, Eduardo Mougán, Camilo Abal López, Avelino Maquieira Rodiño, Peregrino Serantes Arcos, Vicente Rivas e José Benito Vidal Abal.

lunes, 16 de marzo de 2020

Defensa do Ven:.H:. "Fermín Galán"

Fai doce anos falamos aquí do mestre e grao 3 da masonería Manuel Guillán Abalo “Fermín Galán”, fai sete volvemos a tratar dalgúns aspectos da súa vida. Nesta ocasión volvemos sobre o incidente que tivera co inspector José Gabaldón Navarro e aproveitamos para reproducir a comunicación que a Loxa Helenes número 7 dirixiu, o 16 de xullo de 1933, á loxa ourensá Constancia número 13 comunicando os feitos e solicitando apoio para o mestre.
Lembremos o sucedido no mes de maio de 1933: Manuel Guillán, mestre cursillista do 31 en Poio, atopou na pontevedresa praza da Constitución a José Gabaldón Navarro e agrediuno, como consecuencia detivérono e levárono á comisaría. Alega na súa defensa o comportamento vexatorio que o inspector tivera coa súa dona, Josefa Agulló, mestra de Xustáns, nunha visita de inspección a dita escola. José Gabaldón era moi coñecido en Pontevedra e estaba emparentado cunha familia de empresarios do calzado: os Melero; logo do golpe militar sería sancionado con seis meses de suspensión de emprego e soldo.
Con motivo do incidente, o 23 de maio reuniuse, en sesión extraordinaria, o consello provincial de primeiro ensino para tratar o asunto. Na reunión, a profesora da Normal Ernestina Otero, presidenta do organismo, propuxo que se adoptara unha resolución en harmonía coa gravidade da falta. O inspector xefe Pedro Caselles dou conta dos acordos da xunta de inspectores e pide a cesantía do mestre, proposta que se acorda por unanimidade; ademais pide que non poida desempeñar escolas con carácter interino na provincia. Tamén se acordou abrir expediente para pescudar o sucedido na visita do inspector á escola de Xustáns, o propio Caselles sería o instrutor.
O acordo do organismo non sentou nada ben aos partidarios de Guillán e a loxa da que era membro leva a cabo unha serie de actuacións encamiñadas a defendelo. Transcribo o escrito que se atopa no arquivo de Salamanca (728-A. Nº 3. CDMH)
A L:. G:. D:. G:. A:.D:. U:.
LIBERTAD::IGUALDAD::FRATERNIDAD
La Resp:. Log:. HELENES Nº 7 de la Federación de la Gr:. Log:. Reg:. del Noroeste de España.
Envía
a la Resp:. Log:. Constancia nº 13 Orense
S:.F:.U:.
Wall:. De Pontevedra a los 16 días de julio de 1933
Ven:. Maest:. y QQ:. HH:.
Al Q:. H:. de este Tall:. Manuel Guillán Abalo gr:. 3º, cuya profesión en el mundo profano es la de Maestro Nacional, el Consejo provincial de 1ª Enseñanza, integrado en su mayoría por elementos reaccionarios le ha suspendido en su cargo de maestro interino de la escuela nacional de San Salvador de Poyo (Pontevedra), por las siguientes causas:
El Inspector de 1ª Enseñanza D. José Gabaldón Navarro verificó una visita el día 18 de mayo último a la escuela de niñas de Justanes, Ayuntamiento de Puente Caldelas desempeñada por la esposa de nuestro citado H:. y durante la visita la atropelló y vejó de palabra y más tarde le hizo insinuaciones que la dignidad de la aludida rechazó indignada volviendo entonces a usar de tonos violentos amenazándola con un expediente, un próximo castigo, etc.
La esposa de nuestro H:. denunció el hecho a la Jefatura de la Inspección, sin que hasta hoy hubiese dado resultado alguno.
Nuestro H:., inesperadamente, se encontró el domingo día 21 del mencionado mayo en una calle de Pontevedra al expresado Inspector y entonces no siendo capaz de contener la justa indignación que contra el mismo tenía, le abofeteó.
No es Inspector de la zona de nuestro H:. por no pertenecer la escuela que este regentaba a la zona de inspección del referido. No le agredió como maestro a Inspector puesto que lo hizo en su calidad de esposo por las ofensas inferidas a su compañera. Fue en un día festivo y por lo tanto no se podía alegar que dicho Inspector estuviese en comisión de servicio.
A pesar de todo lo anterior, el Consejo provincial sin oir al Q:. H:. le destituyó fulminantemente de la escuela que desempeñaba y al propio tiempo le denunció al Juzgado de Instrucción por atentado contra una autoridad no siendo en realidad más que una simple falta.
El H:. solicitó del mismo Consejo la reposición, que le fue denegada y ahora recurre ante la Dirección General de la 1ª Enseñanza con el mismo objeto.
Es preciso que todos los Tall:. Regionales tomen interés porque resplandezca la Justicia y se castigue al Inspector por su provervial (sic) incorrección de la cual hace gala sobre todo cuando como Inspector visita a maestros y además por la falta de moralidad que la opinión pública le achaca y de la cual este caso es una palpable demostración.
Además es de necesidad que también auxiliemos al H:. con nuestro apoyo ante las autoridades de 1ª Enseñanza pues no se trata más que de un caso de hostilidad de un organismo en que predominan elementos reaccionarios contra un maestro de reconocido carácter laico.
Este Tall:. En Ten:. ordinaria celebrada el 13 del actual acordó a propuesta de la Cam:. de MM:. Solicitar el apoyo de los Tall:. Regionales a fin de que se dirijan a la GR:. Log:. Reg:. del NOR:. apoyando la petición que en tal sentido dirimos (sic) y que emprendais en el mundo profano una activa campaña acudiendo incluso a la prensa para evitar que los saboteadores de la Libertad y la Justicia continúen formando parte de dicho Consejo provincial.
Os suplicamos que os dirijais con la mayor urgencia a fin de que con tiempo oportuno llegue vuestra la recomendación y atajar la persecución del Ven:. H:. manuel (sic) Guillán Abalo.
Recibid Ven:. Maest:. y QQ:. HH:. el 3X3 abrazo fraternal que por nuestro conducto los Oobr:. de este Tall:. os envían.
Asina o venerable mestre Ives Delage (Joaquín Maquieira) e o secretario Hermes (Federico Selgas?)
Nota: Os tres puntos son unha abreviatura nos escritos masónicos, así: Ven:. (Venerable), QQ:. (Queridos), H:. (Hermano), Tall:. (Taller), Ten:. (Tenida), Cam:. (Cámara), MM:. (Masones), gr:. (grado), Log:. (Logia) son algunhas das que aquí aparecen.

lunes, 24 de febrero de 2020

Ricardo Macarrón Piudo.

Non é doado poñerlle cara a moitos dos responsables da represión nas terras pontevedresas; poucas ou ningunha imaxe temos do comandante Velarde, do alemán Bruno Schweiger, do inspector de prisións Lago Búa ou do “cívico” Mirón. Tampouco a tiñamos do gobernador civil Ricardo Macarrón Piudo; a casualidade fixo que atopáramos a súa foto nunha publicación viguesa gardada nun arquivo madrileño.
A figura de Macarrón é poliédrica: nacido en Vitoria, arquitecto de profesión, con diversas construcións que son referencia como o colexio do Santo Ángel, en Carabanchel destinado a orfos da Guardia Civil ou o centro de saúde Sandoval, tamén na capital; ambos foron construídos antes da chegada da 2ª República. Ao mesmo tempo, Macarrón desenvolve unha carreira militar no corpo da Guardia Civil, no que ingresara en 1909.
Levaba poucos meses como xefe da Comandancia pontevedresa cando tivo lugar o golpe militar; súmase á rebelión e noméano delegado de orde pública, días máis tarde nomearíano tamén gobernador civil substituíndo ao tenente coronel Luis Ledo. Así daba conta El Pueblo Gallego do seu nomeamento:
El nuevo gobernador, militar pundonoroso, perfecto caballero, era en la actualidad delegado de Orden público en la provincia, cargo que ha sabido desempeñar con un acierto y una rectitud innegables, traducidos en el perfecto orden y tranquilidad que en el territorio pontevedrés viene reinando. (5-8-1936)
Na consecución dese “perfecto orden y tranquilidad” a figura de Macarrón é controvertida: diversa documentación sinálao como participante nalgunhas decisións sobre eliminación de republicanos e, por outra banda, sectores golpistas, singularmente falanxistas, acúsano de ter simpatías na esquerda e posible afiliación á masonería; isto último explicaría, segundo eles, as facilidades que tiveran para marchar ao estranxeiro significados masóns pontevedreses como Selgas ou Maquieira, así como a desaparición de importante documentación masónica. Esta desaparición era atribuída pola Falange á actuación de Macarrón e outros mandos militares para evitar que aparecerán as súas ligazóns masónicas.
Ocupou, en razón do cargo, o posto de presidente da comisión de depuración C (profesorado de segundo ensino e semellantes) e, cando os herdeiros de Cachafeiro, no marco da recollida de ouro, doan ao Estado o tesouro de Agolada, Macarrón, “persona cultísima en asuntos de arte y amante por sus estudios de las diversas manifestaciones arqueológicas”, xestiona en Burgos que quede en depósito no museo de Pontevedra e evita que fora fundido.
Poucos meses dura o seu mando pois en xuño de 1937 cesa como gobernador e vai destinado na situación de dispoñible a Guipúscoa. O 22 de setembro de 1937 césano “por desafecto al Movimiento Nacional”.

sábado, 18 de enero de 2020

Contra o esquecemento: Manuel Dios Costado.

Manuel Dios Costado traballaba como albanel, nacera o 14 de setembro de 1897 en Lérez; os seus pais eran Ramón Dios e Dolores Costado, casara en Santa María de Xeve. Participou activamente no movemento agrario como membro destacado da sociedade de agricultores “La Fraternidad” da parroquia na que residía e foi secretario do grupo cooperativo que tiña nela a Caixa Rural de Lérez, na que desempeñou tamén o cargo de compoñente da comisión inspectora de contas. Era membro destacado do partido comunista e integrara a candidatura ao parlamento español no ano 1933.
En xullo do 1936 participou nun grupo, dirixido por Eduardo Muíños, encargado da requisa de armas en Xeve. Na tarde do 25 de xullo foi detido por tres gardas civís na súa casa de Gatomorto (Sª María de Xeve). Acusábano de recoller armas que entregaban a “jóvenes comunistas y marxistas sin orden ni concierto”, apuntaban ademais no atestado que era un
significado agitador del elemento obrero y coacciona a estos para que no concurran al trabajo y a las campesinas para que no vengan con sus frutas, tubérculos, hortalizas, leche y demás productos a esta Capital.
 Porén, a Guardia Civil considera que, aparte a súa afiliación comunista, era unha persoa de conduta sociable, atenta e respectuosa. Foi internado no Hospital Provincial xa que se lesionara no pé esquerdo con motivo da detención.
O informe que fai o fiscal xurídico Hernán Martín Barbadillo centra as responsabilidades noutros encartados (Joaquín Fernández e Eduardo Muíños) aos que considera culpables dun delito de rebelión e pídelle a pena de morte e, consciente da pouca relevancia que tivera nos feitos, a Manuel acúsao de auxilio á rebelión solicitando reclusión temporal. Pero, nuns tempos en que se perseguía polo que representaban, polo que eran, e non polo que fixeran, aprecia nos tres a agravante de especial perversidade, neste caso polo carácter de significado axitador comunista. Aínda así, tamén foi menor a indemnización solicitada (5.000 pesetas) fronte ás 25.000 de Joaquín e Eduardo.
O 11 de novembro comunícase ao xuíz de 1ª instancia que o xeneral da división decretara o embargo dos bens dos acusados. O xuízo ten lugar o 20 de novembro de 1936; o tribunal estaba presidido polo tenente coronel Antonio Durán Salgado, os vogais eran os capitáns Antonio Fontenla Romero, José Gándara Gándara, Luis Sánchez Cantón, Rafael Reyes Campos e Manuel Casal Castro. Actuou como poñente o tenente auditor Joaquín Otero Goyanes, de fiscal no xuízo o letrado habilitado Manuel María Puga y Ramón e de defensor o alférez de complemento Juan Astor García de Medrano. Un oficial ao mando de 25 soldados de artillería encargábase da vixilancia exterior e a interior estaba a cargo de forzas de Asalto.
O tribunal, respecto a Manuel Dios, foi máis duro que o pedido no informe fiscal e condenouno a morte. A execución foi o 2 de decembro no alto da Caeira; ás catro e media da tarde dese día foi enterrado no cemiterio de Lérez, no panteón de Juan González Pérez. No rexistro civil a morte foi anotada como froito dun colapso cardíaco.

sábado, 11 de enero de 2020

Versos para os "caídos"

O 24 de maio de 1944, na vila de Cea (Ourense), os edificios locen bandeiras e crespóns negros; é o día da inauguración “con sencillez, pero solemnemente” do monumento aos caídos do que fora impulsor o mestre xubilado José María González. Ademais das autoridades locais e provinciais, representacións do exército, Vieja Guardia de Falanxe e outras xerarquías, asistiu numeroso público e o alumnado das escolas nacionais. Todos encamiñáronse cara o cemiterio para depositar coroas de flores nas tumbas de dous camaradas, rezar uns responsos e dar os gritos rituais falanxistas.
A continuación dirixíronse ao monumento aos caídos situado cerca do santuario da Saleta. No templo, os nenos internados no reformatorio de Oseira participaron con cantos gregorianos na misa.
O encargado do sermón foi o “heroico y elocuente” padre Comesaña (José Fernández Parada), sinalado por moitas testemuñas como represor en Vigo e do que afirmaban levaba sempre a pistola debaixo da sotana. Neste acto, con “párrafos sentidísimos y con gran unción hizo resaltar el cruento sacrificio de nuestros caídos por Dios y por España” e a súa palabra “cálida y patriótica llegó al fondo del alma de los asistentes”.
Logo da bendición do párroco e dunhas palabras do mestre promotor, o xefe provincial do Movimiento pronunciou un discurso “escuchado religiosamente”. Cantouse o Cara al Sol e déronse os gritos de rigor.
Segundo os xornais, Cea vibrou de patriotismo e o clero da comarca “se comportó, como siempre, de manera admirable.”
O párroco de Seoane, José Vázquez Testa, compuxo un poema en galego para o acto:
“Laudemos viros gloriosos” (Ecl. 44)
Non deixar esquecer ós que morreron
é moi xusto deber dos que quedamos;
tendo conta que perduren largos anos
nome e feitos d’os que nos precederon...
¡Honra, pois, e gratitú ós que “caeron”
n-a groriosa Cruzada en que loitamos,
e co’a axuda de Dios n-ela trunfamos...
¡Hou! Y-as tradicións perdidas xa se ergueron.
¡Boa idea a d’o ilustre conveciño!:
d’escribir en dura pedra ise “¡Presentes!”
pra que o lean, e lles recen con cariño,
- qu’e o millor ousequio d’os creyentes-;
¡¡Cunha Cruz pra fár sombra ó seu filliño
y-os outros compatriotas “merecentes” !!