domingo, 27 de enero de 2019

Sindicalistas de Vigo (1)

A causa 711/36 contra os procesados José Caldas Iglesias, Antonio Carballo Vázquez e Julio Vilaboa Villar, presos no cárcere de Vigo, así como contra dezaoito máis declarados en rebeldía, contén unida unha peza separada da 142/36; nesta peza separada aparece interesante información sobre o xuízo seguido contra os concelleiros vigueses Caldas (socialista) e Carballo (Izquierda Republicana), así como unha relación de informes, confeccionados polo capitán da Guardia Civil Joaquín Teresa, que conteñen listados de dirixentes de diversos sindicatos vigueses. As comunicacións están datadas en decembro de 1936 e, á marxe, hai anotacións manuscritas sobre a detención, toma de declaración ou fusilamento dalgúns dos integrantes.
No xuízo, celebrado o 12 de abril de 1937, o fiscal, alférez honorífico Alejandro García Ballesteros, no seu alegato contra a intervención do defensor (capitán Fabián de Caso) – a quen gaba por defender de xeito “brillantísimo” a quen, de ter triunfado, houberan esnaquizado a institución castrense - efectúa unha serie de consideracións sobre a masonería e o sindicalismo. Afirma que a masonería 
secta judaica, extendida en casi todos los países del Mundo, aunque por desgracia llegó a arraigar en algunas Instituciones de nuestra Patria tales como la Magistratura, etc, no llegó a introducirse en la Iglesia, la cual por medio de la Compañía de Jesús, fué en nuestra Patria el dique que se opuso a dicha organización secreta y por ello sufrió tantas persecuciones y su expulsión de nuestra España.

         En canto ao sindicalismo, referíndose á militancia de Caldas, considera que “su significación sindical es más que suficiente para considerarlo como elemento peligroso y disolvente para la Sociedad”.
        José Caldas e Antonio Carballo foron condenados a morte e executados o 12 de maio de 1937.
        A continuación ofrecemos unha primeira entrega (terá continuidade na próxima entrada) cos listados referidos anteriormente:

Sociedad de Pintores albañiles.
Presidente: José Madalena.(sic)
Vicepresidente: Anacleto Gallego.
Secretario: Alfredo López.
Vicesecretario: Manuel Acuña.
Contador: Manuel Comesaña.
Vicecontador: Mario Davila.
Depositario: Antonio Abeleira.
Vogais: José Barbeito, Álvaro Viéitez.

Sociedad de obreros gasistas, electricistas y similares.
Presidente: Manuel Fernández Collazo. (declaró)
Secretario: Félix Hernández García.
Contador: Juan Bautista Redondo.
Tesoureiro: Emilio Rodríguez.
Vicesecretario: Ricardo del Amparo.
Vogais: Manuel Campos Méndez, Enrique Mora.

Sociedad de obreros y construcción naval.
Presidente: Jesús Cordeiro Pazo. (declaró).
Vicepresidente: Cándido Reiríz.
Secretario: Guillermo Barreiro.
Vicesecretario: Rafael Farallo.
Contador: Enrique Bao.
Depositario: Antonio Paredes.

Sociedad sindicato tranviario de Vigo a Ramallosa.
Presidente: Marcelino López. (declaró).
Secretario: Eloy Pereira. (muerto por la fuerza pública).
Tesoureiro/contador: José Andrez (?)
Vogal de movemento: José Cabreira.
Vogal de vía e obras: Emilio Giráldez.
Vogal de estación e subcentrais: Manuel Rincón.
Vogal de oficinas: Humberto Solleiro.
Delegado de liña: Ramiro Vieira.
Sociedad de obreros panaderos y sus similares.
Presidente: Agapito Vidal Vilas. (declaró).
Vicepresidente: José Lameiro Vázquez.
Secretario: Antonio Míllara Rodríguez.
Vicesecretario: Jesús Méndez Míguez.
Contador: Francisco González Núñez.
Depositario: Joaquín Fernández Iglesias.
Delegado de turnos: José Ramón Martínez.

Sindicato de tranviarios.
Presidente: Ángel Rúa Cabañas.
Vicepresidente: Alejandro del Río Álvarez
Secretario: Jacobo Barreiro Pereira.
Vicesecretario: Francisco Comesaña Salgado.
Contador: Antonio Pérez Fernández.
Depositario: José Rodríguez Cea.

Federación de Trabajadores de Vigo. (Suplentes no comité da Alianza Obrera)
Manuel González Brunet (fusilado)
Manuel Fernández Collazo (declaró)
Julio Rodríguez Porto.

Sindicato de la goma. “La unión de las fábricas de gomas”.
Presidente: José Laredo.
Vicepresidente: Eliseo Otero.
Secretario: Antonio Otero.
Vicesecretario: Antón Salgado.
Contador: Alfonso Araújo.
Depositario: Servando Lago.
Vogais: Juan Docet, Victoria Lafuente, Domingo Fereriza (sic), Carmen Dacosta.
(Continuará)