domingo, 1 de junio de 2008

Masonería en Pontevedra (I): Loxa no Burgo

La masonería trabaja en la sombra; pero su acero es de limpio filo. El secreto y la intriga son sus secuaces. Y una turba de pájaros, deslumbrados con el oropel de las promesas y las realidades del logro, le hacen el juego.

Ave negra del mundo, como la mancha de aceite se extiende. Ella minará primero los puntos eje, las garitas vigía, las torres de descubierta en las atalayas [...]

La masonería Negra y la masonería Blanca. Madre e hija, encarnadas en procedimientos gemelos de sigilo y sombra. Más certera la negra, más cauta y peligrosa la blanca. Una es la tenebrosa secta de los manejos contra Cristo. Otra es la inmunda y asquerosa del capisayo de reflejo metálico que enhesta la Cruz como señuelo para aprontar el logro. Pero madre e hija practican el mismo lema: “Divide y vencerás”.

(El Pueblo Gallego, 1-1-37)


Realmente, aunque la mano que conducía la tea incendiaria variase de nombre de un golpe a otro – liberales, anarquistas, comunistas...- lo cierto es que el cerebro director de las bárbaras explosiones fue el mismo en todas las ocasiones: la masonería.

(Narbona, Francisco. La quema de conventos. Temas españoles nº129. 2ª ed. Publicaciones Españolas. Madrid.1959.)

Da implantación da masonería en Pontevedra así como da composición das súas loxas, hai algunhas publicacións entre as que destacaría: A familia Poza: un exemplo de republicanismo e “librepensamento” en Pontevedra , artigo publicado no nº 27 do Anuario Brigantino e que ten como autor a Carlos Pereira Martínez. Non se trata, pois, de facer unha historia da masonería pontevedresa, senón de ir dando a coñecer aspectos pouco coñecidos da represión contra esta organización, a partires da pescuda realizada no Archivo General de la Guerra Civil Española en Salamanca, sobre todo no contido da causa 155/937 (TERMC), completada con outras fontes documentais.

Un suceso que vai ter unha transcendencia grande nas actuacións antimasónicas posteriores a xullo do 36, e mesmo na serie de procesos abertos nos anos 40 a diversos pontevedreses, foron as detencións realizadas en Lérez fai setenta e oito anos. Nun informe da Delegación de Orden Público de Pontevedra, datado no 17 de abril de 1937 e dirixido ao comandante xuíz instrutor D. Sisenando Martínez, encargado no goberno militar de A Coruña, dos procedementos relacionados coa masonería, figura unha información da Comisaría de Investigación y Vigilancia do 12-9-36, na que se dá conta da formación, en 1929, dun grupo masónico formado por Amancio Caamaño Cimadevila, José Echevarría Novoa, Avelino Silva, Joaquín Maquieira, un comandante de carabineiros apelidado Cueto (¿Juan Cueto?), Isidoro Millán, Andrés Corbal, Arturo Rey e Joaquín Poza Juncal. Tamén indicaba que Andrés Corbal e Isidoro Millán formaban parte do grupo só con fins políticos e finalmente abandonaran a organización:...los señores Millán y Corbal, dejaron de asistir a las aludidas reuniones y como al mismo tiempo dejaron de cotizar a pesar de que les pasaban los correspondientes recibos, fueron dados de baja o expulsados del grupo en los meses de enero o febrero del año 1930. (O que non impedirá a incoación dun proceso por masonería a Millán no ano 1945). Apunta como outro dos participantes a Basilio Pintos Fonseca.

En relación con este grupo e a través de diversas fontes, podemos comprobar que o día 28 de maio de 1930, ás nove da noite, a policía detén a un grupo de persoas, todas de especial relevancia na cidade, cando saían dunha casa, propiedade de Avelino Silva, sita no número 70 do barrio do Burgo en Lérez. Ás once da noite faise un minucioso rexistro da casa incautándose diversa documentación. Os detidos quedan en liberdade ás catro da madrugada. Por parte do gobernador civil, impóñense as seguintes multas: Avelino Silva Güimil, avogado, 1000 pta, José Echevarría Nóvoa, avogado, 500 pta, Joaquín Maquieira Fernández, boticario, Basilio Pintos Fonseca, empregado de banca, Joaquín Poza Juncal, xornalista, Maximiliano Pérez Prego, procurador e Arturo Rey Juncal, industrial, 250 pta. A censura de prensa vixente naquel momento, non pode ocultar as críticas de varios xornais, que coincidían en sinalar que todos los multados son personas honorabilísimas de esta capital, que gozan de generales simpatías por su probidad y hombría de bien. (El Progreso, 6-6-1930).

Así o explicita El Progreso (1-6-30) ao publicar a nota oficiosa do gobernador co seguinte comentario:

La anterior nota que publicamos por deferencia al gobierno civil y como simple información, nos inspira consideraciones que callamos por motivos que en estos tiempos pesan poderosamente sobre la prensa y que adivinarán nuestros lectores.

Non podía ser doutra maneira a postura dos xornais consultados (El País, El Pueblo Gallego, El Progreso, Diario de Pontevedra) dada a relación de afinidade política respecto a moitos dos detidos e/ou a pertenza á masonería dalgún dos seus directores ou propietarios.

A militancia política da maioría dos inculpados era republicana nas súas distintas variantes e coa chegada da República ocuparían cargos políticos destacados. Os señores Millán Mariño e Corbal Hernández pertencían ao partido Liberal Demócrata de Melquíades Álvarez, de signo dereitista. Todos eles aparecen como masóns, membros da loxa Helenes nº 7 de los valles de Pontevedra, nas relacións incautadas logo do golpe militar. Os seus nomes simbólicos e graos son os seguintes: Avelino Silva, Abel,3; José Echevarría, Roura, 3; Joaquín Maquieira, Ives Delage, 3; Basilio Pintos, Fraterno, 1; Joaquín Poza, Vergniaud, ?; Maximiliano Pérez, Claudio, 3; Arturo Rey, Víctor, 3; Isidoro Millán, Urco, 1; Andrés Corbal, Tenero, 1; Amancio Caamaño, Servet, 3.

No informe “Actividades masónicas en Pontevedra capital” elaborado pola xefatura pontevedresa de Falange Española y de las J.O.N.S. con data 26-5-37 e que figura na documentación da citada causa 155/937 (TERMC. AGCE), tamén atopamos unha referencia a estas detencións citando só a Maquieira, Echeverría (sic), Millán, Corbal e Silva, apuntando que

el hallazgo de la documentación de la misma con la relación de los afiliados y nombres que usaban, publicándose dicha relación por lo menos en el Diario de Pontevedra, debiendo estar dicha relación en la Comisaría de Policía o por lo menos poderse enterar por la colección de dicho diario.


Pero neste informe atopamos tamén outras informacións das actividades posteriores dos membros da loxa Helenes 7: acusacións a Echevarría e Maquieira de ser enlaces con algunhas clases de tropa do Polígono Janer de Marín e da Base Naval de Ríos. Dá conta do lugar das reunións no primeiro piso da imprenta de Joaquín Poza, na rúa D. Filiberto así como de novos masóns: Ramón Cortés (ORGA), Carlos Pintos...apuntando á afiliación á ORGA dos membros desta loxa: siendo sospechosos de masones casi todos los restantes afiliados. También se hablaba de Bibiano Fernández Ossorio Tafall.

As acusacións do informe falanxista continúan:

Tenemos vehementes sospechas también lo sean tanto por sus ideas como por sus amistades y su comportamiento con el Movimiento, un tal ANDRADE CIMADEVILA ( en maiúsculas no orixinal), pariente de Caamaño, médico del sanatorio de la Lanzada, hoy cesante por sus simpatías por los “rojos” y Agustín Portela, Ingeniero o Perito Industrial con residencia en Madrid, residente actualmente en Pontevedra y cuyo comportamiento ante el Movimiento es de total desafección.

También fueron detenidos y puestos en libertad después de serles impuesta una sanción económica de 1500 pta, los falangistas Enrique Barreiro, fotógrafo y teósofo espiritista y sospechoso de masón, lo mismo que Domingo Rodríguez Formoso y Adolfo Álvarez Gómez, telegrafista de quien se dijo se le había encontrado en su casa una espada y un mandil masónico al registrarla la policía.

Tampouco faltan veladas alusións por encubrimento ao gobernador Macarrón ( del que por cierto los únicos que hablaban bien de él eran los izquierdistas) e a outras persoas, pero o máis relevante do informe, ao meu xuízo capital para os que estudamos a represión, polo que ten de recoñecemento oficial e por escrito de certas actuacións da Falanxe naqueles días, é o parágrafo que transcribo a continuación:

Después de iniciado el Movimiento se procedió por F.E. a la detención de Maquieira para tomarle declaración y ELIMINARLO (o subliñado e as maiúsculas son meus) pero se interpusieron las Autoridades y se consiguió llevarle a la prisión provincial de donde fue trasladado al Lazareto siendo más tarde puesto en libertad mediante una sanción económica y facilitado pasaporte para Cuba.

A palabra eliminarlo , situados no contexto espazo-temporal relatado, non parece deixar lugar a outra interpretación distinta do “paseo” en calquera dos lugares habituais da nosa comarca.


No hay comentarios: