lunes, 29 de diciembre de 2014

Dentistas rusos: as familias Zbarsky e Kuper.


O vintenove deste mes de decembro cúmprense 78 anos do asasinato do dentista ruso, aveciñado en Pontevedra, Abraham Zbarsky. Noutras entradas temos falado das familias Zbarsky e Kuper e hoxe centrarémonos nalgúns aspectos descoñecidos relacionados coa actividade profesional dalgúns dos seus membros. Aparte da escaseza de documentación, unha das maiores dificultades para o estudo destas familias vén dada pola variabilidade nos nomes que utilizan, que induce a erros nalgunhas das poucas publicacións que se refiren a eles; así, por exemplo, a muller de Abraham aparece denominada, segundo os autores, como Sofía, Sonia (variante rusa do anterior nome) ou incluso Elisa, que realmente era o nome dunha irmá dela. A ascendencia xudía e rusa das familias complica a situación, polas diferentes posibilidades de transliteración no paso ao alfabeto latino.
O proceso burocrático de legalización dos títulos académicos e a obtención das autorizacións para exercer a profesión supuxeron un cúmulo de dificultades. Detrás dos atrancos estaban a férrea oposición dos colexios médicos e de odontólogos, que vían na chegada dos profesionais estranxeiros unha forte competencia, así como a existencia dunha trama de falsificación de títulos académicos e a desconfianza das autoridades cos inmigrantes procedentes de Rusia, polo temor de que fosen axentes encubertos do bolchevismo. Nesta loita os dous bandos xogaron todas as bazas, e non sempre limpas.
O 29 de xullo de 1917, o médico odontólogo Manuel Filgueira publica no xornal Progreso unha carta dirixida ao presidente do colexio de médicos na que lle pide que tome medidas contra o intrusismo:
 ¿Es igualmente legal una autorización concedida a un título ruso que posee un tal Liloimo Mendelecrek Kuper el cual ejerce en esta ciudad de Vigo, Príncipe 67, al decir de las gentes en compañía de un marqués y que según dicha autorización puede ejercer en España como médico cirujano dentista?
 O doutor Filgueira refírese a Schloimo Mendelewitch Kuper, máis coñecido por Simeón Kuper, que tamén aparece nalgúns textos como Victorino Kuper; a variedade de nomes que recibe esta persoa, cuñado de Abraham Zbasrky, suscita sospeitas entre os seus colegas vigueses. Simeón Kuper deféndese de quen sospeitaba do seu título afirmando que estudara nas universidades de Kiev e de Xenebra e que, ademais, cursara a carreira de leis. No ano 1922 aínda ten pendente unha resolución sobre o título, polo que se apraza a orde de suspensión do exercicio como dentista ata coñecer o resultado desas averiguacións. Por se acaso, en 1925 consegue nacionalizarse español.
Avrun Kiva Elewitch Zbarsky Geller [Abraham Zbarsky] exerce en Pontevedra dende o ano 1925, con autorización do ministerio de Instrucción Pública. Será no ano 1931 cando comece unha ofensiva contra el por parte dos colexiados pontevedreses, encabezados por Celso López Blanco e Luis Fontaíña. Celso López fora candidato monárquico no 1931, asinante do manifesto de Unión Regional de Derechas (URD); falanxista logo do golpe, chegaría a ser nomeado secretario provincial da sección sanitaria de FET. Luis Fontaíña foi dirixente do Partido Radical, deputado nas eleccións de 1933, presidente da Deputación e sumouse aos golpistas no 36. Estes dous dirixentes do colexio de odontólogos solicitan aclaración sobre a duración da licencia de Zbarsky, pois nela non consta límite, a diferenza do que ocorría noutros casos semellantes. Abraham deféndese cunha carta aos compañeiros dentistas coa intención de que se
 percate de los procedimientos que contra mi se siguen por parte de los señores Fontaíña y Blanco. Vengo trabajando profesionalmente en esta capital desde el año 1925 sin que se haya producido contra mi queja alguna, y he guardado siempre cordiales relaciones con todos los compañeros odontólogos, a los que respecto y considero. De ellos he recibido en todo momento pruebas de afecto, por lo que les estoy reconocido.
 Lembra que ten autorización do goberno, concedida o 23-6-1925, previo informe favorable do Consejo de Instrucción Pública, “sin fijación ni limitación de tiempo”.
O Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que abrira un expediente informativo, resolve (4-8-1931) que a autorización é temporal, pero, considerando todo un complexo de circunstancias, e para non causar prexuízos irreparables ao señor Zbarsky, baseándose en razóns de “equidad y humanos principios de hospitalidad”, xa que non está en condicións de volver á súa patria nin de retirarse, fixa un novo prazo de validez de cinco anos a partir da data da resolución. Como o seu cuñado Simeón, Abraham solicitara nacionalizarse español en 1929, pero, a pesar de acompañar a instancia con recomendacións de diversas entidades, entre elas a Unión Patriótica de Primo de Rivera, non lle conceden a nacionalidade.
A muller de Abraham, Scheiva [Cheiva, Schiva] Mendeleva Kuper, usualmente coñecida por Sofía Kuper, era médico dentista licenciada na universidade de Novorossiski e tiña autorización, concedida en 1923, para exercer por cinco anos. Tiña clínica no número 50 da rúa Velázquez Moreno de Vigo. O 6 de febreiro de 1927 resulta elixida para o cargo de Contador do Colexio de Odontólogos, nunhas eleccións nas que a súa irmá Elisa obtivera a posición de Tesoureiro. Aparece nas relacións de dentistas autorizados ata o ano 1928, cando remata o permiso e deixa de exercer; na década dos trinta aparece como socia da mutualidade benéfica de clases sanitarias.
Un fillo de Abraham e de Sofía, Elías Zbarsky Kuper, establecido en Ferrol, tamén terá problemas, en 1933, co colexio de odontólogos daquela cidade, neste caso, por romper o acordo de non prestar servizos ao Exército; os compañeiros repudian o seu comportamento e piden que sexa sancionado. O outro fillo, Jacobo, tamén figura como dentista no ano 36; exercía en Vigo, na mesma clínica que o seu tío Simeón. Foi fusilado en Pontevedra.

4 comentarios:

Tomás Manuel Abeigón Vidal, EA1CIU dijo...

"Celso López Blanco e Luis Fontaíña. Celso López fora candidato monárquico no 1931, asinante do manifesto de Unión Regional de Derechas (URD)".

Por favor, podría darme la referencia esta información pues no la he encontrado. Estoy estudiando la URD y me interesa mucho. ¿a que manifiesto se refiere?.

Xosé Álvarez Castro dijo...

Me refiero al manifiesto fundacional de la URD pontevedresa en diciembre de 1931. Los firmantes son: Victor Lis, Purificación Bomerce, Tomás Abeigón, Felipe Lerones, Carlos Reguera, Manuela Calviño,, Adelina Vázquez, Ricardo Melero, Leopoldina García, Esther Losada, Celestino Fontoira, CELSO LÓPEZ BLANCO, María Losada, Mercedes Solís, Flora Taboada, María Pita, Francisca Blein, Ernesto Baltar, José Ramón Gómez, entre otros. El acto de fundación y explicación de los principios en los que se inspiraba (manifiesto fundacional) fue el viernes, 25 de diciembre en el teatro Principal a las doce y media con intervenciones destacadas de Lis y Cividanes que fue elegido presidente.
Celso López Blanco ocupó el cargo de vicetesorero en la junta local pontevedresa de la URD en 1932.
Saludos

Tomás Manuel Abeigón Vidal, EA1CIU dijo...

El Pueblo Gallego de 27/1931 recoge la fundación del partido en el que mi abuelo Tomás Abeigón Pazos aparece como Vicepresidente. Sin embargo no he encontrado ninguna referencia en la prensa a quienes firmaron, sospechaba que Celso, médico odontólogo y amigo de mi abuelo, dada su idelogía debería estar allí pero no tenía constancia. La agradezco mucho su respuesta. No obstante, me gustaría poder ver el documento original para intentar obtener más información.
No soy investigador profesional pero emepecé buscando información sobre los primeros radioaficionados de Pontevedra, entre los que estaba Celso López Blanco, y después de tropezarme, con mi abuelo mil veces, estoy escribiendo su biografía, mas bien notas biográficas, ya que fue un personaje político y social importante en esa época.
He comprado su libro y lo estoy leyendo con mucho interés.
Celso López Blanco es bastante desconocido salvo en su faceta de ser el Primer Presidente del Colegio de Odontólogos de la XI Región, Pontevedra y Orense, fue un odontólogo brillante, falangista convencido muy activo hasta su muerte, pero destaca por ser el que junto a Enrique Vázquez Lescaille y José Hermida Vidal, conformaron los orígenes de la radioafición de Pontevedra. La emisora de Celso tuvo un papel destacado en la propaganda de FET de las JONS y en 1938 fue una de las emisoras FET de España, FET Pontevedra, que difundían doctrina por las ondas. No se donde podría encontrar informes y documentos de la incautación por parte del Gobierno Civil en las primeras horas del alzamiento de su emisora, al igual que la de Enrique Vázquez Lescaille. Que luego se las devuelven ya una vez tomado el control de la situación por los nacionales, pues eran partidarios del régimen. En el libro del profesor Faus Belau, catedrático de Navarra y autor de la obra maestra de la Historia de la Radio en España, menciona a estos radioaficionados de Pontevedra, pero en mi investigación quiero ir más allá y aclarar algunos enigmas. la llave está en esos papeles que tienen que estar en algún archivo además de los del AGA que él maneja. correspondencia de la Delegación de prensa y propaganda de Pontevedra con Burgos hablan de este asunto, pero falta aclarar algunas cosas de esa emisora de Celso López Blanco que tras la Guerra Civil parece no haber tenido actividad. Muchas gracias por su información.

Xosé Álvarez Castro dijo...

Alguna referencia parece en el periódico Progreso de Pontevedra . Tengo anotado en una ficha a los firmantes del manifiesto tomada del libro de Emilio Grandío Seoane "Los orígenes de la derecha gallega: La C.E.D.A. en Galicia (1931-1936) Ed. do Castro, 1998. Grandío cita como fuentes a El Debate del 20 de diciembre y La Región del 23 de diciembre. Es un libro muy recomendable.
Las únicas referencias diocumentales que ví sobre control de emisoras en las horas previas al golpe militar del 20 de julio fueron en causas militares pero siempre referidas a la emisora de Vázquez Lescaille. Cualquier información de la que yo disponga está a su disposición. Saludos